Οι δανειστές δίνουν 5 δισ από τα ANFAs για ανάπτυξη και μηδενικές νέες εγγυήσεις για Ηρακλή και απορρίπτουν μείωση πλεονασμάτων

Οι δανειστές δίνουν 5 δισ από τα ANFAs για ανάπτυξη και μηδενικές νέες εγγυήσεις για Ηρακλή και απορρίπτουν μείωση πλεονασμάτων
Όμως οι δανειστές θα απορρίψουν την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ο στόχος για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα έως και το 2022 θα διατηρηθεί
Ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των διεκδικήσεων της Ελλάδος και των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι δανειστές φαίνεται ότι έχει βρεθεί με βάση πηγή του ESM που μίλησε ανεπίσημα στο bankingnews.
Οι θεσμοί της Ευρώπης συναινούν να παραχωρηθούν τα 5 δισεκ. από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες (ANFAs) για την ανάπτυξη αντί για το χρέος.
Επίσης για να βοηθήσουν τις ελληνικές τράπεζες δεν θα απαιτηθεί πρόσθετη εγγύηση στις… εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες για το σχέδιο Ηρακλής και τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων NPLs και NPEs.
Επίσης δεν θα ανακύψει κάποιο ουσιώδες πρόβλημα με τα stress tests του Ιουλίου 2020.
Η Ελλάδα θα πάρει 5 δισεκ. για ανάπτυξη από τα ANFAs όσα δηλαδή θα ήταν και το δυνητικό όφελος από την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από 3,5% σε 2,2% για την περίοδο 2021 και 2022.
Για το διάστημα αυτό 2021 και 2022 εάν μειώνονταν τα πρωτογενή πλεονάσματα το όφελος της Ελλάδος θα ήταν 5 δισεκ. ευρώ.
Όμως οι δανειστές θα απορρίψουν την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, ο στόχος για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα έως και το 2022 θα διατηρηθεί και από το 2023 και εν συνεχεία θα αναπροσαρμοστεί στο 2,2% αν και δεν θα αποκλειόταν να μειωθεί στο 2%.
Η Ελλάδα στο τέλος του 2020 με βάση την ροή των νέων δημοπρασιών και με βάση το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι θα διαθέτει περίπου 40 δισεκ. ρευστότητα μείον την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ που θα είναι καθολική δεν θα περιοριστεί δηλαδή στην ποσόστωση Quota των 2,5 με 2,8 δισεκ.

Μέσα Φεβρουαρίου η απόφαση για τις… εγγυήσεις του δημοσίου

Έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2020 η EBA η Ανεξάρτητη Τραπεζική Αρχή και η ΕΚΤ θα ανακοινώσουν ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις σε μετρητά για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για τον Ηρακλή.
Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος όταν δημιούργησε τον Ηρακλή με στόχο να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα NPEs τα προβληματικά ανοίγματα είναι ότι δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η EBA ακολουθώντας τις πάγιες οδηγίες τόνιζε ότι μια χώρα χωρίς επενδυτική βαθμίδα θα πρέπει να καταβάλλει πρόσθετες εγγυήσεις σε μετρητά.
Το ελληνικό κράτος θα εγγυηθεί για τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων.
Το ελληνικό δημόσιο αναφέρει ότι δεν μπορεί να ζητείται από ένα κράτος να καταβάλλει πρόσθετες εγγυήσεις για τις εγγυήσεις του, δεν μπορεί να υπάρχει διπλή εγγύηση και αυτό το επιχείρημα είναι ορθό.
Να σημειωθεί ότι εάν η Ελλάδα καταβάλλει πρόσθετη εγγύηση θα είναι σαν να αναγνωρίζει η ΕΚΤ και όλοι οι θεσμοί ότι η Ελλάδα δεν είναι αξιόπιστη χώρα.
Σύμφωνα με ορισμένες πηγές τόσο η EBA, όσο και η ΕΚΤ υποστηρίζουν μέσω μιας διασταλτικής ερμηνείας ότι η εγγύηση ενός κράτους είναι εκ των πραγμάτων σημαίνουσας βαρύτητας.
Και ενώ οι κανονισμοί αναφέρουν ότι απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις, το ελληνικό κράτος δεν θα χρειαστεί να καταβάλλει πρόσθετες εγγυήσεις γιατί αναγνωρίζεται ότι μια κρατική εγγύηση έχει μοναδικότητα.

Τι υποστήριζε αρχικά η EBA;

Για να αποσαφηνιστεί το πρόβλημα η EBA υποστήριζε ότι το ελληνικό κράτος άπαξ και δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα – investment grade – θα πρέπει για τις παρεχόμενες εγγυήσεις στις τράπεζες και στα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν…. να εισφέρει και νέες εγγυήσεις σε μετρητά π.χ. από το κεφαλαιακό μαξιλάρι των 24 δισεκ. που έχει λάβει από τον ESM ώστε να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της επενδυτικής βαθμίδας και της τρέχουσας πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος ΒΒ-.
Π.χ. εάν η Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι θα παρέχει 12 δισεκ. εγγυήσεις στις τράπεζες με βάση την EBA θα πρέπει να καταβάλλει άλλα 12 δισεκ. σε μετρητά εγγυήσεις… δηλαδή 12 δισεκ. εγγυήσεις στις τράπεζες και άλλα 12 δισεκ. που θα εγγυηθούν… τα 12 δισεκ.
Η ελληνική πλευρά – και ορθά – υποστηρίζει ότι το ελληνικό κράτος στο σχέδιο Ηρακλής θα λειτουργεί ως εγγυητής των κύριων ομολόγων που θα εκδοθούν και δυνητικά θα μπορούσαν να φθάσουν έως 12 δισεκ για να τιτλοποιηθούν 30-33 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και δάνεια.
Δεν μπορεί να επιδέχεται αμφισβήτησης η εγγύηση ενός κράτους και δεν θα πρέπει να ζητείται πρόσθετη εγγύηση.
-Στην υπόθεση εργασίας που ζητηθούν πρόσθετες εγγυήσεις από το ελληνικό κράτος τότε κάθε επενδυτής θα μπορεί να ζητάει εγγυήσεις για οτιδήποτε αγοράζει από την Ελλάδα ακόμη και τα κρατικά ομόλογα
-Εάν η ΕΚΤ απαιτήσει εγγυήσεις ή εγκρίνει την θέση της EBA τότε θα είναι σαν να αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται η έννοια της αξιοπιστίας του ελληνικού κράτους.
Πως θα αντιδράσουν οι διεθνείς αγορές εάν διαπιστώσουν ότι η ΕΚΤ ζητάει πρόσθετες εγγυήσεις από ένα κράτος;
Σίγουρα τα ελληνικά ομόλογα θα υποστούν ένα σοκ από τις επιθετικές ρευστοποιήσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS