Περσέας: Εξελέγη η νέα Επιτροπή Ελέγχου

Περσέας: Εξελέγη η νέα Επιτροπή Ελέγχου
Εξελέγη η νέα Επιτροπή Ελέγχου του Περσέα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΡΣΕΥΣ στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/01/2020, εξέλεξε με την με ημερομηνία 15/01/2020 απόφασή του, νέα Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Σωτήριο Πάνου, Αριστείδη Χρόνη και Λεωνίδα Κολιούλη

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS