Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Creta Farms: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

tags :
Creta Farms: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Creta Farms: Αλλαγή ΔΣ με την ψήφο των τραπεζών
Η Creta Farm ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που είχε συγκληθεί για σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης.
Οι μέτοχοι και ενεχυρούχοι δανειστές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και παραστάθηκαν άπαντες δι’ αντιπροσώπου, ήταν συνολικά 8 εκπροσωπούντες συνολικά 26.709.115 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 84,67 % του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 85,10 % του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ 1 του Ν.4548/18.
Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.1 του Νόμου 4548/18 η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε στις 14 Ιανουαρίου την ακόλουθη απόφαση επί του θέματος ημερήσιας διάταξης.
Σημειώνεται ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης υπήρχε η νόμιμη και καταστατική απαρτία, και, κατά συνέπεια, εγκύρως μπορούσε να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στη λήψη αποφάσεων επ’ αυτού.
Με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 375.805 /αποχή:0] αποφασίστηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους:
1. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη,
2. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, Ανεξάρτητο Μέλος και
3. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μέλος
H θητεία του ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.
Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης