Πως μπορείτε να προβλέψετε τους δυνητικούς πελάτες-τουρίστες

Πως μπορείτε να προβλέψετε τους δυνητικούς πελάτες-τουρίστες
Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μας δεν έχει κανένα περιθώριο για τον παραδοσιακό τρόπο ταξινόμησης των καταναλωτών
Στη σημερινή ψηφιακή εποχή όπου όλα είναι υπερσυνδεδεμένα, οι νέες τεχνολογίες και η ανάλυση δεδομένων είναι απαραίτητες για να προσαρμοστεί ο τουρισμός στα νέα μοντέλα κατανάλωσης.
Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μας δεν έχει κανένα περιθώριο για τον παραδοσιακό τρόπο ταξινόμησης των καταναλωτών.
Ως εκ τούτου οι ταξιδιωτικές εταιρείες χρειάζονται νέα μοντέλα ανάλυσης της αγοράς και νέες στρατηγικές για τον κατακερματισμό των δυνητικών καταναλωτών.Η κατανόηση του προφίλ, των καταναλωτικών συνηθειών, των αναγκών και των απαιτήσεων ενός πελάτη είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η αξία των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στην αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιρειών.
Η ανάλυση δεδομένων καθιστά δυνατή την καλύτερη γνώση των μελλοντικών πελατών. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες πωλήσεις και τοποθετήσεις στο διαδίκτυο.

Σε τι ωφελούν τα Big Data
- Να εναρμονιστούν οι στρατηγικές με τις προσδοκίες των πελατών. Να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες σε νέες ομάδες πελατών. Να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
- Προβλέψεις. Οι προορισμοί μπορούν να προβλέψουν μεγάλη εισροή τουριστών και να σχεδιάσουν έτσι τις κινήσεις τους πιο αποτελεσματικά.
- Δημιουργία πρότυπων μελλοντικών πελατών. Οι καταναλωτές θέλουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους μόλις φτάσουν σε μια τουριστική εγκατάσταση. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχει προετοιμασία.
- Απόκτηση πλήρης γνώσης του τουρίστα, των κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων του, της αγοραστικής δύναμης, του τόπου καταγωγής, του τόπου κατοικίας, των χόμπι κλπ.
- Προσαρμογή του προφίλ των εργαζομένων ώστε να ταιριάζουν με αυτά των μελλοντικών πελατών (γλώσσα, μενού κλπ.). Αυτό μεταφράζονται άμεσα σε ικανοποιημένους πελάτες.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας επιχείρησης (ξενοδοχείο, αγροτικό σπίτι, εστιατόριο, καφετέρια) ή το μέγεθος των διαθέσιμων δεδομένων τα Big Data είναι ένας τρόπος για την τόνωση του τουρισμού
Επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν προορισμούς καλύτερα. Ταυτόχρονα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να τους προσφέρουν αυτό που πραγματικά χρειάζονται.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS