Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για χαρακτηρισμό υπό ανάπτυξη υποδομών ως Έργων Μείζονος Σημασίας

Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για χαρακτηρισμό υπό ανάπτυξη υποδομών ως Έργων Μείζονος Σημασίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, η ΡΑΕ μπορεί να εγκρίνει επαυξημένη απόδοση για έργα ανάπτυξης που θα εντάξει στη συγκεκριμένη κατηγορία
Στη ΡΑΕ βρίσκεται εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, με βάση την οποία σύμφωνα με πηγές του Διαχειριστή διατυπώνεται το αίτημα να ενεργοποιηθεί το καθεστώς των Έργων Μείζονος Σημασίας και σε υπό ανάπτυξη υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως συμβαίνει και στον ηλεκτρισμό.
Όπως και στην περίπτωση πρότζεκτ που αναπτύσσει ο ΑΔΜΗΕ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη-Αττική, ως Έργα Μείζονος Σημασίας χαρακτηρίζονται υποδομές οι οποίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη και προορίζονται να παίξουν κομβικό ρόλο στην ασφάλεια τροφοδοσίας.
Επομένως, στην περίπτωση αυτή, η Αρχή έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ένα WACC premium, δίνοντας έτσι κίνητρο για την επίσπευση της ολοκλήρωσής τους.
Ανάλογο καθεστώς προβλέπεται και στην περίπτωση των έργων του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Άρθρο 5Α παρ. 8 του Κανονισμού Τιμολόγησης (Απόφαση ΡΑΕ 539/2019), τα έργα ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται ως Έργα Μείζονος Σημασίας είναι επιλέξιμα για αυξημένη απόδοση κεφαλαίων.     

Επιλέξιμα έργα

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τους κύκλους του Διαχειριστή, στον προγραμματισμό των έργων ανάπτυξης συγκαταλέγονται υποδομές που, όσο πιο γρήγορα υλοποιηθούν, τόσο πιο σύντομα θα ενισχυθεί η διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού, η αποδοτικότητα του ΕΣΦΑ, αλλά και η διείσδυση του φυσικού αερίου.
Επομένως, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν ως Έργα Μείζονος Σημασίας και επομένως επιλέξιμα για να λάβουν ένα WACC premium ως κίνητρο για την επιτάχυνσή τους.
Υπενθυμίζεται ότι στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029, το οποίο βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Ιανουαρίου, περιλαμβάνονται νέα πρότζεκτ για την πληρέστερη λειτουργικότητα των διεθνών διασυνδέσεων, όπως για παράδειγμα ο σταθμός συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, με τον οποίο θα διασφαλισθεί η πλήρως αμφίδρομη ροή από τον ΤΑΡ στο ΕΣΦΑ.
Παράλληλα, άλλα έργα είναι απαραίτητο να αποπερατωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε να επιταχυνθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου. Ενδεικτικό παράδειγμα η «έξοδος» του ΤΑΡ στον Περδίκκα Κοζάνης, η οποία με δεδομένη την εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση θα χρειαστεί να επισπευσθεί, ώστε να αποκτήσουν εγκαίρως οι ενεργειακοί Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας πρόσβαση στο καύσιμο.

Κινητροδότηση μέσω του επιτρεπόμενου εσόδου

Η ενεργοποίηση του καθεστώτος των Έργων Μείζονος Σημασίας, στις υποδομές μεταφοράς, συνάδει με τη λογική κινητροδότησης που αναμένεται να διέπει τα τιμολόγια των εταιρειών διανομής φυσικού αερίου (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ) τα οποία θα ισχύσουν για την επόμενη ρυθμιστική περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει γράψει το WorldEnergyNews (25/11), η ΡΑΕ σχεδιάζει να εισαγάγει οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των υποδομών από κάθε εταιρεία στις περιφέρειες στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, με τη μορφή μίας επιπλέον προσαύξησης του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.
Η προσαύξηση θα κινείται στο 1,5% και θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση που κάθε εταιρεία πετύχει συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης, τους οποίους θα ορίσει η ΡΑΕ. Οι στόχοι αυτοί θα αφορούν κατ’ αρχάς τόσο την επέκταση των υποδομών διανομής σε νέες περιοχές, με την εγκατάσταση κυρίως καινούριων δικτύων μέσης πίεσης. Επίσης, θα υπάρχουν στόχοι για την «πύκνωσή» τους σε περιοχές όπου ήδη υπάρχουν υποδομές, με την κατασκευή νέων δικτύων χαμηλής πίεσης.

www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS