Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση για τις τράπεζες - Νέα μοντέλα υπολογισμού του κινδύνου με βάση την πράσινη ανάπτυξη

tags :
Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση για τις τράπεζες - Νέα μοντέλα υπολογισμού του κινδύνου με βάση την πράσινη ανάπτυξη
Νομική βάση, υπόβαθρο και επόμενα βήματα
Mεγάλες και σημαντικές αλλαγές θα βιώσουν τα πιστωτικά ιδρύματα ως προς τη διάρθρωση κεφαλαίων καθώς η τραπεζική όπως τη γνωρίζαμε ως τα τώρα παύει να υπάρχει.
Στην Ευρώπη οι θεσμοί φαίνονται απολύτως αποφασισμένοι να χρηματοδοτήσουν την πράσινη ανάπτυξη.
Ετσι η Ανεξάρτητη Αρχή Τραπεζών διαμορφώνει νέα μοντέλα κινδύνων με βάση τις καινούριες χρηματοδοτήσεις ενώ αυτά ακριβώς τα μοντέλα θα στοιχειοθετήσουν και μια διαφορετική κεφαλαιακή δομή για τις τράπεζες.
Σε αυτή τη λογική θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να προσαρμοστεί και η χώρα μας η οποία πάντως πριν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να αναπτύξει πράσινες εργασίες κάτι που δεν έχει ακόμη πράξει σε βαθμό τουλάχιστον που να διαμορφώσει στις τράπεζες βασικό κεφάλαιο πράσινης χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί πρώτα στις βασικές μετρήσεις και τη δημοσιοποίηση των βασικών μεγεθών των πιστωτικών ιδρυμάτων για να στηρίξει τις πράσινες στρατηγικές των τραπεζών και στη συνέχεια θα εξετάσει τις ενδεχόμενες προσαρμογές των συντελεστών στάθμισης κινδύνου.
Η ΕΒΑ ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να δράσουν εκ των προτέρων   για την ενσωμάτωση των λεγόμενων παραγόντων με τα αρχικά ESG, δηλαδή την ενσωμάτωση  περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραγόντων καθώς και την διακυβέρνηση σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ενός δείκτη πράσινων περιουσιακών στοιχείων.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε  το σχέδιο δράσης της για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, στο οποίο περιγράφεται η προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση εντολών που σχετίζονται με τα πρότυπα διακυβέρνησης, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων  ESG.
Το Σχέδιο Δράσης εξηγεί την ακολουθούμενη προσέγγιση της ΕΒΑ, ξεκινώντας με βασικά μεγέθη, στρατηγικές, διαχείριση κινδύνου και προχωρώντας προς την ανάλυση σεναρίων και αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν προσαρμογές των συντελεστών στάθμισης κινδύνου.
Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί επίσης στην επικοινωνία βασικών μηνυμάτων σχετικά με την πολιτική κατεύθυνση της ΕΒΑ και στις προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε τομείς στους οποίους απαιτείται τώρα δράση για να υποστηριχθεί η μετάβαση προς πιο βιώσιμη χρηματοδότηση στην ΕΕ.
Η κλιματική αλλαγή και η ανταπόκριση σε αυτήν από τον δημόσιο τομέα και την κοινωνία εν γένει έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη συνάφεια των παραγόντων της ESG για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Είναι επομένως απαραίτητο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι σε θέση να μετρούν και να παρακολουθούν τους κινδύνους ESG προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους μεταβατικούς και τους φυσικούς κινδύνους.
Καθώς η ακριβής εκδήλωση του μεταβατικού και του φυσικού κινδύνου παραμένει αβέβαιη, η ΕΒΑ ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενεργήσουν τώρα για την ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και να προσδιορίσουν μέτρα και να παρακολουθούν τους κινδύνους ESG, συμπεριλαμβανομένων απλών στοιχείων μέτρησης όπως ο δείκτης πράσινων περιουσιακών στοιχείων.
Για το σκοπό αυτό, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση σεναρίων ως διερευνητικό εργαλείο για να κατανοήσουν τη συνάφεια των ανοιγμάτων που επηρεάζονται και το δυνητικό μέγεθος των κινδύνων ESG.
Ο πρόεδρος της EBA, Jose Manuel Campa, υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού δράσης στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης και δήλωσε: "Η επείγουσα ανάγκη δράσης εξηγεί γιατί έχουμε επίσης καθορίσει τις πρώτες προσδοκίες για προσωρινά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού απλών μετρήσεων που μπορούν να ενισχύσουν την πειθαρχία της αγοράς και να επιτρέψει στις τράπεζες να θέσουν σαφείς πράσινες στρατηγικές "
Για να υποστηρίξει αυτό, το έργο της, η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα ακολουθήσει την αλληλουχία που αντικατοπτρίζεται στις νομικές της εντολές και θα αρχίσει να δίνει έμφαση στη στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων καθώς και στη δημοσιοποίηση βασικών μετρήσεων που σχετίζονται με το θέμα αυτό.Στο δεύτερο στάδιο, η ΕΒΑ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ειδικού τεστ αντοχής για την κλιματική αλλαγή.
Το τρίτο στάδιο της εργασίας θα εξετάσει τα στοιχεία γύρω από την προληπτική αντιμετώπιση των "πράσινων" ανοιγμάτων.
Το σκεπτικό αυτής της αλληλουχίας είναι η ανάγκη να κατανοήσουμε καταρχάς το σύγχρονο επιχειρηματικό μείγμα των τραπεζών από την άποψη της βιωσιμότητας, προκειμένου να το μετρήσουμε και να το διαχειριστούμε σε σχέση με την επιλεγμένη στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων η οποία στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση σεναρίων και αργότερα για αξιολόγηση κατάλληλης προληπτικής μεταχείρισης .

Νομική βάση, υπόβαθρο και επόμενα βήματα

Το νομικό οπλοστάσιο της ΕΒΑ σε ότι αφορά τους παράγοντες ESG καθορίζεται από τις εξής νομικές πράξεις:

• τροποποιημένος κανονισμός ΕΒΑ
• τον αναθεωρημένο κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR 2) και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις CRD5)
• η νέα οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (IFR) και η οδηγία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (IFD)
• Σχέδιο δράσης της Επιτροπής: Χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και συναφείς νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπαϊκής Αρχής  να συμβάλει στη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι εργασίες για τη βιώσιμη χρηματοδότηση αποσκοπούν (i) στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την προώθηση της λειτουργίας των ιδρυμάτων  με βιώσιμο τρόπο και (ii) στην παροχή στους επόπτες των κατάλληλων εργαλείων για την κατανόηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των κινδύνων ESG στις εποπτικές τους πρακτικές.
Η αειφόρος χρηματοδότηση μπορεί να γίνει ευρέως κατανοητή ως χρηματοδότηση είναι αυτή που συμβάλει στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης