Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Αν η Ευρώπη αποφασίσει να στηρίξει ένα σχέδιο «ειδικού τύπου ευρωομολόγων» με εγγύηση χρυσό τότε θα χρειαστούν ως collaterals 2.500 τόνοι χρυσού - Το παραδοσιακό ευρωομόλογο πλέον δεν συμφέρει ούτε την Ελλάδα…

   Αν η Ευρώπη αποφασίσει να στηρίξει ένα σχέδιο «ειδικού τύπου ευρωομολόγων» με εγγύηση χρυσό τότε θα χρειαστούν ως collaterals 2.500 τόνοι χρυσού -  Το παραδοσιακό ευρωομόλογο πλέον δεν συμφέρει ούτε την Ελλάδα…
Υπάρχει ενδεχόμενο μια εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους να ήταν η έκδοση ειδικού τύπου ευρωομολόγων με εγγύηση χρυσό;
Με βάση ένα σχεδιασμό στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα fund το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξαγοράς στο οποίο θα υπαχθούν  2,326 τρισ. ευρώ χρέους και έναντι αυτών θα δοθεί εγγύηση χρυσού.
Όμως η λύση της εγγύησης χρυσού περίπου 2,5 χιλ τόνων  για την έκδοση των ομολόγων  δεν αντιμετωπίζει  το βασικό πρόβλημα που είναι η τιμολόγηση και βεβαίως η διάθεση.
Το ευρωομόλογο, δεν αποτελεί την βέλτιστη λύση για την Ελλάδα με βάση τις τωρινές παραδοχές στο κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης.
Το ευρωομόλογο θα ήταν βέλτιστη λύση πριν ένα χρόνο όπου συνολικά τα επιτόκια των χωρών του πυρήνα της Ευρώπης ήταν χαμηλότερα.
Η εικόνα αυτή έχει ανατραπεί.
Λόγω της αβεβαιότητας για την κρίση χρέους και το κίνδυνο χρεοκοπίας της Ελλάδος παρατηρείται μια μετατόπιση των κεφαλαίων στα γερμανικά ομόλογα.
Έτσι εξηγείται γιατί η απόδοση του 10ετούς Γερμανικού ομολόγου έχει υποχωρήσει στο 1,3%.
Η Γερμανία η οποία θα είναι ο βασικός πυλώνας του ευρωομολόγου δανείζεται στην αγορά με επιτόκια στην 10ετία 1,38%.
Η Ελλάδα με όρους αγοράς δεν δανείζεται αλλά οι αποδόσεις στην 10ετία βρίσκονται κοντά στο 30%. Όμως η Ελλάδα λαμβάνει δάνειο από την Τρόικα με επιτόκιο κοντά στο 3,2% περίπου.
Με δεδομένη την κατάσταση σε Ισπανία όπου η 10ετία έχει φθάσει στο 6,5% περίπου και στην Ιταλία 5,87% αλλά και την γενικότερη αποστροφή των επενδυτών από ομόλογα της νοτίου Ευρώπης αυτό θα είχε ως συνέπεια το ευρωομόλογο να κοστίσει 4,5% με 4,6%.
Δηλαδή η Γερμανία από 1,3% θα πληρώνει 4,8% για να καλύψει την κρίση χρέους δηλαδή 3 φορές υψηλότερο επιτόκιο.
Η Ελλάδα δανείζεται από την Τρόικα με επιτόκιο 3,2% και θα πληρώσει στο ευρωομόλογο 4,6%.
Το ευρωομόλογο δεν συμφέρει ούτε την Γερμανία, ούτε την Ελλάδα.

Ο ρόλος του χρυσού

Να σημειωθεί ότι η αξία του χρυσού στην Ελλάδα φθάνει τα 5,7 δις ευρώ με βάση τον ισολογισμό της ΤτΕ και κατ΄ ουσία αποτελεί μόνο ένα πολύ μικρό μέρος ενός μηχανισμού εγγυήσεων αν υπάρχει τέτοιος.....
Η Ιταλία διαθέτει 2.451 τόνους χρυσού αξίας 98 δις ευρώ ενώ η αξία του χρυσού της Ελλάδος είναι 5,7 δις ευρώ  και περιλαμβάνονται επίσης  διαθέσιμα της ΤτΕ  σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών (3.587 χιλιάδες ουγγιές), οι απαιτήσεις της σε χρυσό (986 χιλιάδες ουγγιές) έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στο ΔΝΤ (καταβολή από την Τράπεζα στο ΔΝΤ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του μεριδίου συμμετοχής του σε χρυσό), καθώς και ο χρυσός και τα χρυσά νομίσματα μη διεθνών προδιαγραφών (169 χιλιάδες ουγγιές).....
Σημαντικό μέρος των διαθεσίμων σε χρυσό φυλάσσεται σε τράπεζες του εξωτερικού στην Ελβετία, στην ΕΚΤ και στις Κεντρικές τράπεζες της Μ Βρετανίας και των ΗΠΑ στην FED δηλαδή. Να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2011  η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε αγορά 1.000 επιπλέον ουγγιών.
Η μικρή αύξηση κατά 1.000 ουγγιές αφορούσε  αγορές χρυσού (χρυσές λίρες  Αγγλίας) στις οποίες προέβη η Τράπεζα από ιδιώτες, ενώ η σημαντική αύξηση της αξίας του χρυσού σε ευρώ οφείλεται στην άνοδο της τιμής του

Η πρόταση για το 'Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανταλλαγής Ομολόγων' όπως αποκαλείται, περιλαμβάνει τα εξής κρίσιμα σημεία:

- Το χρέος των 17 χωρών-μελών της ευρωζώνης χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ποσοστό έως 60% του ΑΕΠ της κάθε χώρας παραμένει στα βιβλία, αμετάβλητο.

- Το μέρος του χρέους που υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ μεταφέρεται σε έναν φορέα που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξαγοράς.

- Οι 17 χώρες-μέλη, που εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για το ποσοστό του χρέους τους που έχει μεταφερθεί στο ταμείο Εξαγοράς, έχουν περιθώριο 20 ή 25 χρόνια για να εξοφλήσουν το εν λόγω χρέος. Νομικά, ωστόσο, η ευθύνη είναι συλλογική και για τις 17 χώρες για το χρέος που έχει μεταφερθεί στο Ταμείο.
Με αυτό τον τρόπο, επισημαίνουν οι σοφοί, οι λιγότερο χρεωμένες χώρες όπως η Γερμανία συγκρατούν υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα, καθησυχάζοντας τους πιστωτές τους και ρίχνοντας τα επιτόκια.

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χώρες θα αποπληρώνουν τα χρέη τους στο Ταμείο, μέρος των κρατικών φορολογικών εσόδοων θα παρακρατείται για τις πληρωμές. Θα έπρεπε επίσης να δεσμευθούν για δημοσιονομική εξυγίανση ώστε να ελευθερωθεί περισσότερο χρήμα για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Έχοντας μειώσει το υπόλοιπο του χρέους τους στο 60% του ΑΕΠ, οι χώρες δεν θα έχουν το δικαίωμα να το αυξήσουν εκ νέου, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα ενεργοποιούνται αυτόματα τα ''φρένα χρέους'', όπως αυτά που έχουν ήδη η Γερμανία και η Ελβετία.

Σε τι διαφέρει από τα ευρωομόλογα;
Η ευθύνη της Γερμανίας και των υπολοίπων πιστωτριών χωρών περιορίζεται αυστηρά στο ποσό των χρημάτων που έχει μεταφερθεί στο Ταμείο Εξαγοράς.
Αυτό είναι που κάνει το σχέδιο αυτό διαφορετικό από τα ''ευρωομόλογα'' που προωθούν ορισμένες χώρες.
Τα ευρωομόλογα υποτίθεται πως θα είναι νέα ομόλογα για τα οποία θα δεσμεύονται όλα τα κράτη της ευρωζώνης. Δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο για το ύψος του δανεισμού μέσω ευρωομολόγων.

Συμφέρει την Ελλάδα;
Φυσικά, πρόκειται για σχέδιο που προέρχεται από τη Γερμανία, οπότε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί γενναιόδωρο.
Στην περίπτωση της Ελλάδας για παράδειγμα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως θα μπορέσει να αρχίσει άμεσα την αποππληρωμή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξαγοράς και παράλληλα να κρατά το χρέος στα βιβλία της στο 60% του ΑΕΠ.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό της Ελλάδος

Διαθέσιμα και απαιτήσεις  στην ΤτΕ


Βάρος σε χιλιάδες ουγγιές 4.742


Βάρος σε τόνους 147,5


Αξία χρυσού σε δισ. ευρώ 5,7


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης