Σχέδια για επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ από την Attica Group στη MIG με… στρατηγικό στόχο

Σχέδια για επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ από την Attica Group στη MIG με… στρατηγικό στόχο
Γιατί προχωρά σε αυτήν την κίνηση η MIG
Στο πρώτο δίμηνο του 2020 εξετάζεται σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες η Attica Group, που δραστηριοποιείται στην παράκτια ναυσιπλοΐα με τις αξιόλογες θυγατρικές Blue Star, Super Fast και Hellenic Seaways, να επιστρέψει κεφάλαιο στη Marfin Investment Group (MIG).
Συγκεκριμένα εξετάζεται να επιστρέψει 0,05 ευρώ ανά μετοχή
Κατά ορισμένες πληροφορίες η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό της MIG αλλά και της Τράπεζας Πειραιώς που είναι ο βασικός μέτοχος με 32% που θέλει την πώληση της Attica Group.
Μάλιστα ο SSM, ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών, χωρίς βεβαίως να έχει θέσει ακριβές χρονοδιάγραμμα έχει ζητήσει από την Τράπεζα Πειραιώς να λάβει αποφάσεις για τα δάνεια που έχει χορηγήσει.
Φαίνεται ότι ενώ η Πειραιώς θα ήθελε η Vivartia και οι καλές θυγατρικές να είναι πρώτες στην λίστα πώλησης, εν τούτοις η MIG φαίνεται να προωθεί την πώληση της Attica group και όχι της Vivartia.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS