Παραπλήσιες επιδόσεις με τον κλάδο αλλά με πιο αδύναμα κεφάλαια και NPEs για την Πειραιώς

Παραπλήσιες επιδόσεις με τον κλάδο αλλά με πιο αδύναμα κεφάλαια και NPEs για την Πειραιώς
Με όρους τραπεζικής απόδοσης με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου 2019 κινείται εντός του πλαισίου που υπάρχει στην τραπεζική αγορά
Τι μας έδειξε το 9μηνο του 2019 της τράπεζας Πειραιώς;
Καταρχήν σημείωσε η τράπεζα κέρδη 78 εκατ εκ των οποίων 20 εκατ στο β΄ τρίμηνο και 44 εκατ στο γ΄ τρίμηνο.
Τα προ προβλέψεων έσοδα στα 648 εκατ μπορεί να είναι τα χαμηλότερα στον κλάδο αλλά δεν απέχουν ουσιωδώς σημαντικά από τις υπόλοιπες τράπεζες.
Αξιόλογη εξέλιξη είναι η διενέργεια προβλέψεων στα 489 εκατ ευρώ όταν η Alpha bank στο 9μηνο του 2019 διενήργησε προβλέψεις 750 εκατ και η Eurobank 430 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς διενήργησε 157 εκατ προβλέψεις στο γ΄ τρίμηνο και 146 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2019.
Η Πειραιώς είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε προμήθειες στο σύστημα μετά την Eurobank αλλά πολύ χαμηλά έκτακτα κέρδη σε αντίθεση π.χ. με την Εθνική και Alpha bank που οφείλουν τις επιδόσεις τους στα έκτακτα κέρδη.
Μπορεί να ειπωθεί ότι η Πειραιώς δεν απέχει ουσιαστικά από τις υπόλοιπες τράπεζες.
Ωστόσο φαίνεται ότι στο σκέλος των κεφαλαίων και των NPEs οι διαφορές με τις άλλες τράπεζες είναι σημαντικές ειδικά Εθνική και Eurobank.
Η Πειραιώς εμφανίζει 25,7 δισεκ. NPEs σε επίπεδο ομίλου και 24,83 δισεκ. στην Ελλάδα που αντιστοιχούν στο 52% των δανείων και είναι η υψηλότερη επίδοση στο σύστημα, η Alpha bank βρίσκεται στο 45,5% με μεγάλη μείωση να ακολουθεί λόγω του σχεδίου GALAXY των 12 δισεκ. ευρώ NPEs.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το coverage ratio NPEs διαμορφώνεται στο 46% με μόλις 28% στα προβληματικά στεγαστικά δάνεια και 49% στα επιχειρηματικά.
Η Πειραιώς στοχεύει σε 22,9 δισεκ. NPEs το 2019, σε 16,5 δισεκ. το 2020 και 11,3 δισεκ. το 2021.
Η Πειραιώς θα τιτλοποιήσει 3 δισεκ. NPEs ου θα εντάξει στο σχέδιο Ηρακλής το Phoenix 2 δισεκ. και το Bridge 1 δισεκ. ευρώ.
Το βασικό ζήτημα της Πειραιώς – αλλά όχι τόσο πιεστικό όσο στο παρελθόν – είναι τα κεφάλαια.
Τα κεφάλαια ανέρχεονται σε 7 δισεκ. ή 15,1% CET1 αλλά με full loaded δηλαδή πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας διαμορφώνεται στο 13,3% κάτω από το ελάχιστο όριo SREP το οποίο θα φθάσει στο 14,5% τα επόμενα χρόνια.
Η Πειραιώς χρειάζεται νέα κεφάλαια παρ΄ ότι άντλησε 400 εκατ νέα κεφάλαια μέσω του ομολογιακού tier 2 στο 9,75% με το εν λόγω ομόλογο να διαπραγματεύεται στο 7%.
Με όρους τραπεζικής απόδοσης με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου 2019 κινείται εντός του πλαισίου που υπάρχει στην τραπεζική αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS