Moody's: Υποβαθμίζει τη ΦΑΓΕ σε B2 από Β1 λόγω αδύναμης κερδοφορίας - Σταθερές οι προοπτικές

Moody's: Υποβαθμίζει τη ΦΑΓΕ σε B2 από Β1 λόγω αδύναμης κερδοφορίας - Σταθερές οι προοπτικές
Ταυτόχρονα ο οίκος αναβάθμισε σε σταθερό από αρνητικό το outlook
Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΦΑΓΕ στο Β2 από Β1 που ήταν πριν, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, με ταυτόχρονη, όμως, αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) σε σταθερό από αρνητικό.
Όπως αναφέρει ο οίκος «η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της πορείας των λειτουργικών κερδών της εταιρείας το 2019 και την εκτίμησή μας ότι η όποια ανάκαμψή τους θα βρεθεί αντιμέτωπη με προκλήσεις, λόγω των δύσκολων συνθηκών στην αγορά, ιδιαίτερα σε αυτήν των ΗΠΑ.
Ως αποτέλεσμα ο οίκος Moody’s εκτιμά ότι τα πιστωτικά δεδομένα της ΦΑΓΕ θα παραμείνουν αδύναμα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με τη μόχλευση να παραμένει άνω του 4,5 έως και το 2021».
Παράλληλα στην έκθεση σημειώνεται ότι οι λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας συνέχισαν να είναι αδύναμες στο εννεάμηνο του 2019, λόγω της μείωσης της αγοράς γιαουρτιών στις ΗΠΑ, της πίεσης των τιμών και της αύξησης του κόστους παραγωγής.
Οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου των εννέα μηνών έως το Σεπτέμβριο του 2019 μειώθηκαν κατά 11,6%, λόγω μείωσης κατά 4,3% του όγκου πωλήσεων, πτώσης της μέσης τιμής πώλησης κατά 4,7% και αρνητικών επιπτώσεων κατά 2,7% από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε κατά 9,8% στις ΗΠΑ, κύρια αγορά της ΦΑΓΕ, η οποία δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από τις βελτιώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές.
Ισχυρή πίεση στα περιθώρια συνεχίστηκε, λόγω του πληθωρισμού των τιμών γάλακτος τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
Ως αποτέλεσμα, το EBITDA μειώθηκε στα 70,5 εκατομμύρια δολάρια από 80,3 εκατομμύρια δολάρια κατά το εννεάμηνο έως το Σεπτέμβριο του 2018, παρά την εξοικονόμηση κόστους που επιτεύχθηκε από την εταιρεία, κυρίως μέσω της απότομης μείωσης του κόστους διαφήμισης.
Η ΦΑΓΕ έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά ενεργειών για την αποκατάσταση των πωλήσεων και τη βελτίωση της κερδοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής παραγωγής των προϊόντων με χαμηλό περιθώριο κέρδους και της εκτόξευσης νέων προϊόντων.
Ωστόσο, παρόλο που ο Moody's αναμένει ότι οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σταθεροποίηση των πωλήσεων και του EBITDA το 2020, οποιαδήποτε ανάκαμψη παραμένει υπό ορισμένο βαθμό κινδύνου εκτέλεσης, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης της ζήτησης, κυρίως στην αμερικανική αγορά. Επιπλέον, ενώ ιστορικά η εταιρεία ήταν σε θέση, τουλάχιστον εν μέρει, να μεταβιβάσει τις αυξήσεις των τιμών του γάλακτος σε πελάτες, ο Moody's πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δυσκολίες  από την υψηλή ανταγωνιστική πίεση στην αγορά.
Κατά συνέπεια, ο Moody's αναμένει ότι το μικτό περιθώριο της ΦΑΓΕ θα κυμανθεί γύρω από το σημερινό 40% των πωλήσεων, ενώ η ανάκαμψη προς το επίπεδο 47% -48% που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια είναι απίθανο να επαναληφθεί στο προσεχές μέλλον.
Ως αποτέλεσμα, ο Moody's αναμένει ότι η μόχλευση της ΦΑΓΕ θα παραμείνει μεταξύ 4,5x και 5,0x για τους επόμενους 12-18 μήνες, κάτι που είναι υψηλότερο από το 3,5x που είχε προηγουμένως υποδειχθεί για τη διατήρηση της βαθμολογίας B1.
Το προσαρμοσμένο (ακαθάριστο) χρέος / EBITDA της FAGE επιδεινώθηκε στα 4.7x στο τέλος του 2018 (2.8x το 2017) μετά την πτώση του EBITDA και αυξήθηκε περαιτέρω σε 5.5x σε τελευταίους δώδεκα μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2019.
Η παραγωγή ταμειακών ροών της ΦΑΓΕ παρέμεινε θετική κατά την περίοδο 9 μηνών έως το Σεπτέμβριο του 2019 στα 10 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών.
Ωστόσο, η Moody's αναμένει ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή θα είναι αρνητική για περίπου $ 25- $ 30 εκατομμύρια ετησίως τόσο το 2020 όσο και το 2021, μόλις αρχίσει η επένδυση για το νέο εργοστάσιο παραγωγής στο Λουξεμβούργο.
Αυτή η επένδυση, η οποία έχει καθυστερήσει μέχρι να δοθεί η έγκριση από τις τοπικές αρχές, θα πρέπει να συνεπάγεται επιπλέον κεφάλαιο για περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, που αναμένεται ότι η Moody's θα χρηματοδοτηθεί με τα διαθέσιμα μετρητά (140 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2019) ανάγκη αύξησης νέου χρέους.
Η αξιολόγηση οφείλεται επίσης στα εξής:
(1) Το μικρό μέγεθος της ΦΑΓΕ σε σχέση με το εκτιμημένο «όγκο»  των εταιρειών συσκευασμένων προϊόντων της Moody's.
(2) στη περιορισμένη ποικιλία προϊόντων και στη συγκέντρωση της επωνυμίας •
(3)στην περιορισμένη γεωγραφική διαφοροποίηση. και
(4) στην ευαισθησία στις διακυμάνσεις των τιμών του γάλακτος και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Πιο θετικά, η αξιολόγηση υποστηρίζεται από:

(1) τη δυναμική της επωνυμίας της ΦΑΓΕ και την τοποθέτηση πριμοδότησης,
(2) την ηγετική θέση της εταιρείας σε βασικά προϊόντα, και
(3) επαρκές προφίλ ρευστότητας.

Το σταθερό outlook αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι η λειτουργική πορεία της ΦΑΓΕ θα σταθεροποιηθεί ή θα εμφανίσει ήπια ανάκαμψη εντός των επόμενων 12 – 18 μηνών, με τη μόχλευση να παραμένει μεταξύ 4,5 και 5.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS