Καραβίας (Eurobank): Αναπροσαρμογή των τιτλοποιήσεων του Cairo λόγω του Σχεδίου Ηρακλής

Καραβίας (Eurobank): Αναπροσαρμογή των τιτλοποιήσεων του Cairo λόγω του Σχεδίου Ηρακλής
Οι προμήθειες που θα καταβάλλει η Τράπεζα στο Δημόσιο για τη χρήση των κρατικών εγγυήσεων εκτιμήθηκαν σε 270 εκατ. ευρώ
Σε αναπροσαρμογή των τιτλοποιήσεων του μεικτού χαρτοφυλακίου Cairo, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει η Eurobank, μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του Σχεδίου Ηρακλής για τις ελληνικές τράπεζες, όπως τόνισε η διοίκησή της κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ξένων οίκων.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Eurobank, εάν όλα ακολουθήσουν το πρόγραμμα, δηλαδή το Σχέδιο Ηρακλής ψηφιστεί εντός του Δεκεμβριόυ 2019 και δεν υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με το προσχέδιο που έχει παρουσιαστεί στις τράπεζες, τότε οι υπογραφές των δεσμευτικών προσφορών για την τιτλοποίηση Cairo θα μπουν πριν από το τέλος του έτους.
Όμως η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα καθυστερήσει για ένα δίμηνο, το πιθανότερο τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με τις αρχικές ανακοινώσεις της τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση Pillar (στεγαστικά NPLs δύο δισ. ευρώ) δεν πρόκειται να μεταβιβαστεί στον Ηρακλή, με δεδομένο ότι έχει πωληθεί στην PIMCO.
Αναφορικά με το τι σχεδιάζει η τράπεζα για την τιτλοποίηση Cairo και τη «μετάβασή» της στο Σχέδιο Ηρακλής, η διοίκηση τόνισε ότι:

- Το senior κομμάτι της τιτλοποίησης (σ.σ.: αυτό που μπορεί να λάβει και εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο) θα ανέλθει σε 2,6 δισ. ευρώ ή λίγο λιγότερο αναλόγως της πληρωμής των εγγυήσεων
- Ο mezzanine τίτλος θα κινηθεί στο 1,2 – 1,4 δισ. ευρώ ή ελαφρώς υψηλότερα. Η Τράπεζα θα δώσει στους μετόχους της το 80% του mezzanine και το υπόλοιπο 20% θα πουληθεί στον επενδυτή που θα αγοράσει το Cairo και τη θυγατρική εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, FPS
- O junior τίτλος θα ανέλθει σε 3,6 δισ. ευρώ. Το 51% αυτού θα πουληθεί σε επενδυτές και το 49% θα μοιραστεί στους μετόχους
- Οι προμήθειες που θα καταβάλλει η Τράπεζα στο Δημόσιο για τη χρήση των κρατικών εγγυήσεων εκτιμήθηκαν σε 270 εκατ. ευρώ
- Η επίπτωση του Cairo στον δείκτη CET 1 της Τράπεζας εκτιμήθηκε σε 1,2 – 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Θα αντισταθμιστεί όμως από το μηδενικό RWA που θα λάβει η Τράπεζα για τη διακράτηση του senior note και το αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο.

Η διοίκηση ανέφερε ότι το λειτουργικό κόστος θα υποχωρήσει φετος κατά 2% και 1% το 2020.
Μέσω της εθελουσίας εξόδου θα αποχωρήσουν φέτος 400 εργαζόμενοι.
Θα ακολουθήσει και νέα εθελουσία το 2020 με στόχο την αποχώρηση 350 – 400 ατόμων, καθώς και μείωση καταστημάτων από 350 σε 325.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS