Κομισιόν για Ελλάδα: Φιλοαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός 2020 - Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων, στο +1,8% το ΑΕΠ 2019 - Πάνω από το 100% το χρέος έως το 2041

Κομισιόν για Ελλάδα: Φιλοαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός 2020 - Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων, στο +1,8% το ΑΕΠ 2019 - Πάνω από το 100% το χρέος έως το 2041
Τα πορίσματα της έκθεσης θα συζητηθούν στο Eurogroup στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ανοίγει ο δρόμος για εκταμίευση των κερδών από τα ομόλογα
H Ελλάδα για το 2020 κατάρτισε προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στον συμφωνηθέντα στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 % του ΑΕΠ με ευνοϊκό για την ανάπτυξη τρόπο, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γνώμη που εξέδωσε σήμερα για την ελληνική οικονομία.
Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος της ΕΕ Valdis Dombrovskis, έστειλε νέο μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι μία ξεκάθαρη τάση βελτίωσης στη βιωσιμότητα του χρέους θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» τη μείωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ελληνική κυβέρνηση έχει συνολικά λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις ειδικές μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της για τα μέσα του 2019, στο πλαίσιο της προώθησης ενός θεματολογίου ευρύτερων μεταρρυθμίσεων.
Καίριας σημασίας για την ολοκλήρωση και, όπου απαιτείται, την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, θα είναι η ανάληψη περαιτέρω δράσεων.
Επιπλέον, σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την τέταρτη έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής θα συζητηθούν στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου 2019, στη βάση των οποίων θα εξεταστεί και η ενεργοποίηση της επόμενης δέσμης μέτρων ελάφρυνσης του χρέους με την επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA και SMP).

Η δημοσίευση της έκθεσης έρχεται σε συνέχεια της τέταρτης μεταμνημονιακής αποστολής των θεσμών στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο συμπέρασμα ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 της Ελλάδας είναι "συμβατό" με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υιοθέτησε σήμερα τις γνώμες για τα προσχέδια των προϋπολογισμών όλων των κρατών μελών της ευρωζώνης.
Εκτός από την Ελλάδα, με τους κανόνες της ΕΕ για το έλλειμμα και το χρέος συμμορφώνονται πλήρως οι προϋπολογισμοί της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας και της Αυστρίας.

Οι προοπτικές

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και προβλέπεται να παραμείνει ανθεκτική εν μέσω εξωτερικών ανισορροπιών.
Μετά από μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη έναρξη του έτους, η ανάπτυξη αναμένεται να ανακτήσει την ορμή κατά το δεύτερο εξάμηνο και θα φτάσει το 1,8% το 2019 συνολικά, από 1,9% το 2018.

Image

Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις πιθανότατα είναι οι κύριοι συντελεστές της ανάπτυξης το τρέχον έτος και το επόμενο, οι οποίοι υποστηρίζονται από την σταθερή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, τα οποία έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα πριν από την κρίση.
Η ανάκαμψη στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός εξασθενημένου εξωτερικού περιβάλλοντος.
Παρόλα αυτά, υποστηριζόμενη από τις ανακοινωθείσες περικοπές φόρων επί της εργασίας και των κεφαλαίων και των συνεχιζόμενων κερδών σε μερίδια αγοράς των εξαγωγών, προβλέπεται ότι η ανάπτυξη θα αυξηθεί σε 2,3% το 2020, πάνω από το μέσο όρο της περιοχής, ο οποίος θα διαμορφωθεί στο 1,2%.
Το γενικό κλίμα και οι προσδοκίες υπογραμμίζουν μια θετική ορμή.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε σημαντικά μετά τις γενικές εκλογές του Ιουλίου και οι έλεγχοι κεφαλαίου έχουν αρθεί πλήρως.
Η Ελλάδα δραστηριοποιείται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, όπου οι διαφορές των επιτοκίων έχουν μειωθεί σημαντικά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ακολουθώντας τις γενικά ευνοϊκές εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων.
Επίσης, υπήρξαν αναβαθμίσεις στην αξιολόγηση από τους οργανισμούς αξιολόγησης, αντικατοπτρίζοντας επίσης τη θετική και εποικοδομητική δέσμευση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για στήριξη της χώρας.
Η πρόκληση για τις ελληνικές αρχές, και τους ευρωπαίους εταίρους, θα είναι τώρα να υποστηρίξουν αυτή τη γενικότερη θετική ορμή.
Οι μεσοπρόθεσμες επιδόσεις ανάπτυξης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες είναι ακόμα χαμηλότερες από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.
Το 2018, οι επενδύσεις στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν οι χαμηλότερες στην ΕΕ και 7,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το μέσο όρο του 20,6%.
Η αύξηση των επιπέδων των επενδύσεων έχει καίρια σημασία για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.
Τα βασικά έργα ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Επίσης, η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων, χωρίς να διαταραχθούν οι στόχοι για τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια δαπανών, θα τονώσει περαιτέρω την ανάπτυξη λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
Η αγορά εργασίας δείχνει περαιτέρω βελτιώσεις και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται με σταθερό ρυθμό.
Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από 2% το 2019 και το 2020, οδηγώντας το ποσοστό ανεργίας από 19,3% το 2018 σε περίπου 17% φέτος και σχεδόν 15% το 2020.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί βραχυπρόθεσμα στο τέλος του έτους, μετά τις πρόσφατες περικοπές των έμμεσων φόρων και των εξελίξεων των τιμών του πετρελαίου και να αυξηθεί μετρίως μεσοπρόθεσμα.
Η πρόβλεψη υπόκειται σε επικίνδυνους και καθοδικούς κινδύνους, αναφέρει η Κομισιόν.
Οι δυσμενείς κίνδυνοι για τις προοπτικές οφείλονται στην επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης διεθνώς και τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης, καθώς και μια συνεχιζόμενη υποαπορρόφηση του προϋπολογισμού που απευθύνεται στις επενδύσεις.
Οι αυξημένοι κίνδυνοι σχετίζονται και τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού κλίματος, η οποία δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε σημαντικές αυξήσεις δαπανών.
Η προβολή εξαρτάται από τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής πορείας που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της τραπεζικής πίστωσης.

Στο 3,8% το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2019

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα πρόκειται το 2019 και για πέμπτο συνεχές έτος, να υπερβεί το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5%, γεγονός που εξαλείφει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν τον περασμένο Μάιο με αφορμή τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων.
Όπως αναφέρει η έκθεση, τα μέτρα του Μαΐου περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, τη μείωση του ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντων και την επαναφορά της 13ης σύνταξης.
Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων αυτών εκτιμάται στο 0,7% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από το 1,1% με 1,4% του ΑΕΠ που ήταν η προηγούμενη στην έκθεση του Ιουνίου.
Παράλληλα αναφέρεται ότι τον Ιούλιο, η νέα κυβέρνηση προχώρησε σε βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων προκειμένου να την κάνει πιο ελκυστική στις επιχειρήσεις ενώ υιοθέτησε και μια μικρή μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα με την έκθεση η νέα κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν αναθεώρησε προς πιο ρεαλιστικά επίπεδα τα ανώτατα όρια των δαπανών ενώ δημιουργήθηκε πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος από πρόσθετα φορολογικά έσοδα.
Παράλληλα  υποστηρίζεται ότι η κυβέρνηση ανέπτυξε ένα action plan για τη βελτίωση της πρόβλεψης και της παρακολούθησης του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων και πέρασε νόμους για τη βελτίωση του.
Επιπλέον, υποστηρίζεται πως οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί εκτιμούν πως το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 3,8% του ΑΕΠ το 2019 και ότι η Ελλάδα αναμένεται επιτύχει πλεόνασμα προϋπολογισμού της τάξης του 1,3% για το 2019, το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο από το 0,8% του ΑΕΠ που είναι ο μέσος όρος για τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης.
Όπως επισημαίνεται και βάσει των όσων αναφέρονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα θα επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για το πρωτογενές πλεόνασμα, θα επιτύχει πλεόνασμα προϋπολογισμού της τάξης του 1% του ΑΕΠ και θα ανταποκριθεί σε απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2020.

Image

Όπως αναφέρει η έκθεση, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ένα πακέτο μέτρων (μεταξύ άλλων μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις, μείωση της φορολογίας στο 9% για εισοδήματα έως 10,000 ευρώ, αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από το 10% στο 5%) φιλικών προς την ανάπτυξη που ανέρχεται στο 0,6% του ΑΕΠ ενώ επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και για την παροχή επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε  παιδί που γεννιέται καθώς και για περαιτέρω μείωση της φορολογίας από το 2021 και μετά που όμως δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί.
Για να διασφαλιστεί η «ουδετερότητα» του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη λήψη φορολογικά ισοδύναμων μέτρων κυρίως παραμετρικού και διοικητικού χαρακτήρα.

Image

Βάσει της έκθεσης, τα μέτρα προβλέπουν την αύξηση των έμμεσων φόρων, την αναθεώρηση του ΕΝΦΙΑ και την περαιτέρω μείωση των δαπανών ενώ  υποστηρίζεται πως αν και το σύνολο των μέτρων είναι ουδέτερο από πλευράς προϋπολογισμού, αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών και να τονώσει την ανάπτυξη το 2020.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι μειώσεις των φόρων στο κεφάλαιο και στην εργασία είναι σημαντικά, θετικά βήματα για την αποτελεσματική μείωση του εταιρικού φόρου και της φορολογικής επιβάρυνσης στην εργασία, ενώ  υπογραμμίζεται ότι από αυτά τα μέτρα θα ωφεληθούν οι φορολογούμενοι, κυρίως αυτοί με χαμηλά εισοδήματα και οι αυτοαπασχολούμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.
Ωστόσο, η έκθεση της Κομισιόν επισημαίνει πως τα δημοσιονομικά της Ελλάδας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους από τις συντάξεις και τους μισθούς στο δημόσιο τομέα.
Όπως αναφέρεται, αν και το ΣτΕ πρόσφατα επιβεβαίωσε τη συνταγματικότητα των βασικών πυλώνων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του 2016, κάποιες από τις προβλέψεις του θα πρέπει να τροποποιηθούν.
Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της αντιμετώπισης αυτών των πτυχών μπορεί να είναι ακόμη σημαντικός. αλλά οι αρχές δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν το ενδεχόμενο πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος στο ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2020.]
Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι πιθανές αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις θα περιοριστούν σημαντικά από το γεγονός ότι βασικά τμήματα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2016 βρέθηκαν συνταγματικά και ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει γνωμοδοτήσει για αναδρομικά ποσά, ενώ τονίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Όσον αφορά τους μισθούς του δημόσιου τομέα, υπογραμμίζεται ότι ο μεγάλος αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των εξαιρέσεων από το ενοποιημένο μισθολογικό δίκτυο παραμένουν πηγή ανησυχίας.

Επιφυλάξεις για την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη επανασχεδιασμού του ΕΝΦΙΑ έτσι ώστε να καταστεί πιο ουσιαστική η μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών από τα μέσα του 2020.
Όπως αναφέρεται, η νέα κυβέρνηση συμφώνησε να προβεί σε μια νέα ουσιαστική μεταρρύθμιση η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους φόρους ακίνητης περιουσίας.
Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να αυξήσει τη φορολογική βάση του φόρου ακίνητης περιουσίας του ΕΝΦΙΑ κατά περισσότερο από 20%  και να βελτιώσει τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα του συστήματος φορολογίας ακινήτων.
Ωστόσο, επιφυλάξεις διατυπώνονται για την πρόθεση της κυβέρνησης να αναστείλει το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για μια περίοδο τριών ετών, με την Κομισιόν να  υποστηρίζει πως το μέτρο αυτό τελεί υπό αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελεί σε συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για τον ΦΠΑ, ενώ υποστηρίζεται πως η αναστολή του ΦΠΑ αυξάνει τον κίνδυνο αύξηση της παραοικονομίας.
Επιπλέον, οι στόχοι για τη στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής εσόδων, σημειώνεται ότι δεν αναμένεται να επιτευχθούν, ωστόσο επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να λάβει επιπλέον μέτρα, ενώ το ίδιο κάνει και με το ζήτημα της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων του Δημόσιου, καθώς υιοθέτησε σχέδιο δράσης για την αποπληρωμή τους μέχρι το 2021.
Αντίστοιχα, μεικτή πρόοδος καταγράφεται στα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων στην υγεία και το κράτος πρόνοιας, με τους σχετικούς όρους για το 2019 να παραμένουν εντός τροχιάς.

Το βασικό σενάριο της Κομισιόν για το ελληνικό χρέος: Διατηρείται η πτωτική τάση, πάνω από το 100% έως το 2041
   
Τρία σενάρια για το ελληνικό χρέος προβλέπει η επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας, η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.
Ειδικότερα, στο βασικό σενάριο, το χρέος θα διατηρήσει την πτωτική τάση αλλά θα παραμείνει πάνω από το 100% έως το 2041, στο θετικό σενάριο, το χρέος θα υποχωρήσει γρήγορα και θα φτάσει στο 60% το ΑΕΠ το 2055, ενώ μια αναθεώρηση του αρνητικού σεναρίου δείχνει ότι το χρέος θα αρχίσει να αυξάνεται ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2040.

Image


Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν μέτριες, περίπου στο 10% του ΑΕΠ έως το 2032.
Στη συνέχεια, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες αρχίζουν να αυξάνονται αργά αλλά προβλέπεται ότι θα παραμείνουν περίπου στο 14% του ΑΕΠ στο τέλος του ορίζοντα πρόβλεψης.
Στο θετικό σενάριο, το χρέος παραμένει σημαντικά βιώσιμο, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν στο 10% του ΑΕΠ το 2060.
Αντίστοιχα στο αρνητικό σενάριο, οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες φτάνουν στο 20% του ΑΕΠ το 2042 και αυξάνεται τα επόμενα έτη.

Πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση το κόστος από τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις συντάξεις

Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεσή της για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές επεξεργάζονται προτάσεις για την αντιμετώπιση των πτυχών της αντισυνταγματικότητας και δεσμεύτηκαν να βρουν λύσεις που να περιλαμβάνουν το κόστος της απαραίτητης τροποποίησης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για το 2020.

Σημειώνεται ότι το ΣτΕ έκρινε:

- αντισυνταγματικές τις εισφορές 20% για αυτοαπασχολούμενους, σε σύγκριση με τις συνεισφορές των εργαζομένων, ύψους 6%
- αντισυνταγματικές τις διατάξεις για την περικοπή μέρους των επικουρικών συντάξεων για συνολικές συντάξιμες αποδοχές υψηλότερες από 1.300 ευρώ
-  αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, ειδικά για τις υψηλές συντάξεις και τους συνταξιούχους που εργάστηκαν για πολλά χρόνια

Ωστόσο, τονίζει η Κομισιόν,  η πρόκληση είναι δύσκολη και προς το παρόν  δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τονίζει ότι είναι πολύ νωρίς να αξιολογηθεί τι θα συμβεί.

Ιδιωτικοποιήσεις: Πρόοδος αλλά και εμπόδια

Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο, σε Ελληνικό, Μαρίνα Αλίμου, ΕΛΠΕ, το Αεροδρόμιο, ΔΕΠΑ, περιφερειακά αεροδρόμια και Εγνατία, αλλά σημειώνει και τα σχετικά εμπόδια που πρέπει ακόμη να ξεπεραστούν. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι «από την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση έχει λάβει ορισμένα πρώτα βήματα που ανοίγουν το δρόμο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού τοπίου».

Dombrovskis: Ξεκάθαρη τάση βελτίωσης στη βιωσιμότητα του χρέους θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» τη μείωση στο πλεόνασμα

Νέο μήνυμα για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων απευθύνει προς την ελληνική κυβέρνηση η Κομισιόν, αφού ενέκρινε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020, ενώ τόνισε ότι μία ξεκάθαρη τάση βελτίωσης στη βιωσιμότητα του χρέους θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» τη μείωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα.
«Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των δεσμεύσεων της για τις μεταρρυθμίσεις για τα μέσα του 2019.
Αυτά είναι πολύ καλά νέα και ελπίζω οι ελληνικές Αρχές να διατηρήσουν το μεταρρυθμιστικό momentum και να φέρουν εις πέρας τη φιλόδοξη ατζέντα για τις μελλοντικές ενέργειες» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Valdis Dombrovskis.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 και το 2020.
«Αυτό θα είναι το πέμπτο στη σειρά έτος που οι στόχοι θα επιτευχθούν» είπε ο ίδιος και συμπλήρωσε ότι το γεγονός αυτό «ανοίγει το δρόμο» για την καταβολή των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, ANFA και SMP.
Αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων αυτών για επενδύσεις και όχι για την αποπληρωμή του χρέους, για το οποίο, όμως, η τελική απόφαση ανήκει στους πιστωτές.
Αναφερόμενος στην περίοδο μετά το 2020, εξήγησε πως ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένους στόχους είναι ότι έχει «κατά πολύ» το μεγαλύτερο λόγο χρέους/ΑΕΠ, «κοντά στο 180%».
Ως εκ τούτου, σημείωσε, θα πρέπει να μειωθεί σε επίπεδα που επιφυλάσσουν «λιγότερους κινδύνους» για την ελληνική οικονομία.
«Το επίπεδο του δημόσιου χρέους δεν δίνει πολλά περιθώρια για λάθη πολιτικής.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Αλλά οι στόχοι στηρίζονται σε μια ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και αν δούμε ξεκάθαρες θετικές τάσεις, φαντάζομαι ότι αυτές θα αντικατοπτριστούν και στους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα» είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι εννέα χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Τέλος, τόνισε πως για πρώτη φορά μετά το 2002 καμία χώρα μέλος της ευρωζώνης δεν βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ενώ ο δείκτης του χρέους αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται από 86% το 2019 σε 25% το 2020.

Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr

Έκθεση Κομισιόν: Εύσημα αλλά και «καρφιά» από τους θεσμούς για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Σκοτσέζικο ντους στην κυβέρνηση επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα που θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα: από τη μια πλευρά θα ανοίγει τον δρόμο για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους ύψους 767 εκατ. ευρώ από το Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, δίνοντας εύσημα στην Αθήνα για την πρόοδο που σημείωσαν οι μεταρρυθμίσεις, και από την άλλη... θα ρίχνει στο ψαχνό.
Η δυσφορία Ευρωπαίων αξιωματούχων για ορισμένες από τις εξαγγελίες θα αποτυπώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με αυστηρή γλώσσα θα στηλιτεύει την απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει για τρία χρόνια τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.
Οπως θα επισημαίνεται η τριετής αναστολή του φόρου στα ακίνητα εγκυμονεί κινδύνους για αύξηση της παραοικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο.
Συγχρόνως υπό διερεύνηση βρίσκεται από τους θεσμούς η συμβατότητά του μέτρου σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο. Στις Βρυξέλλες έχει πέσει βαρύ το γεγονός ότι τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές αρχές ενθάρρυναν τις ελληνικές να αναπτύξουν εναλλακτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του οικοδομικού κλάδου και να καταπολεμήσουν τη μαύρη οικονομία, η Αθήνα «καίει» μέτρα ευρωπαϊκού βεληνεκούς.
Ο ΦΠΑ αποτελεί κοινοτικό φόρο και οποιεσδήποτε αλλαγές χρειάζεται να γίνονται σε συνεννόηση με τα κοινοτικά όργανα.
Εν προκειμένω, φαίνεται πως η κυβέρνηση ενημέρωσε για την πρόθεσή της να λάβει το συγκεκριμένο μέτρο από το 2020, ώστε να δοθεί ώθηση στην κτηματαγορά και τόνισε ότι δεν πρόκειται για μόνιμη παρέμβαση, αλλά για προσωρινή αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, χωρίς ωστόσο να άρει τις αμφιβολίες των Ευρωπαίων.
Το μέτρο έχει πάντως ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος κατατίθεται αύριο στη Βουλή και έχει συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ακολουθήσει από την ερχόμενη εβδομάδα.
Το θέμα είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες κινήσουν διαδικασίες για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε βάρος Αθήνας.
Η έκθεση βέβαια θα αναφέρεται με θετικά σχόλια στις αλλαγές στις αντικειμενικές τιμές και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΕΝΦΙΑ κατά 20%.
Μάλιστα από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε 7.500 περιοχές σε ολόκληρη την χώρα εκτιμάται ότι θα προκύψουν έξτρα έσοδα περίπου 500 εκατ. ευρώ. Τα οποία έσοδα θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% το 2020, πλέον αυτής του 22% που έγινε φέτος τον Σεπτέμβριο.
Μόνο που η μείωση στον ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους δεν θα είναι οριζόντια αλλά στοχευμένη και ώστε να μειωθούν τα φορολογικά βάρη σε φορολογούμενους με μεσαία ακίνητη περιουσία που παραμένουν οι μεγάλοι αδικημένοι του φορολογικού συστήματος. Οπως θα διαμηνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλες οι αλλαγές στα ακίνητα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2020, και δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη αναβολή.
«Καρφιά» από τις Βρυξέλλες θα υπάρξουν και για το αφορολόγητο, θυμίζοντας στην κυβέρνηση ότι έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να μην εφαρμόσει τη μείωση.
Η οποία, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα δημιουργούσε δημοσιονομικό χώρο ίσο με 1% του ΑΕΠ για φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό. Θα εκφράζονται, επίσης, ανησυχίες για τους 5.200 υπεράριθμους στο Δημόσιο, αλλά και για την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ, οι οποίες ξηλώνουν μνημονιακούς νόμους και ο αντίκτυπός τους στα δημοσιονομικά μεγέθη θα είναι σημαντικός.
Το... γλυκαντικό της Ε.Ε. για την Ελλάδα θα είναι πως η χώρα είναι εντός τροχιάς στους στόχους για τα πλεονάσματα το 2019 και το 2020. Θα ανέλθουν στο 3,8% και 3,5% αντίστοιχα με τον πήχη για την ανάπτυξη να έχει ήδη τοποθετηθεί στο 2,3% τον επόμενο χρόνο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS