Προαπαιτούμενα στο «παρά ένα» της έκθεσης αξιολόγησης από την Κομισιόν κλείνει η κυβέρνηση – Τροπολογία για μείωση του «στοκ» των οφειλών του κράτους

Προαπαιτούμενα στο «παρά ένα» της έκθεσης αξιολόγησης από την Κομισιόν κλείνει η κυβέρνηση – Τροπολογία για μείωση του «στοκ» των οφειλών του κράτους
Φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεώνονται εφεξής σε κατάθεση των οφειλών που χρωστούν στους ιδιώτες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Αγώνα δρόμου με τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση κάνει η κυβέρνηση ώστε όλες οι εκκρεμότητες να έχουν κλείσει μέχρι την επόμενη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου που θα δοθεί στην δημοσιότητα η έκθεση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ στην Βουλή σύμφωνα με την οποία φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεώνονται εφεξής σε  κατάθεση των οφειλών που χρωστούν στους ιδιώτες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η κατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο θα γίνεται με την μορφή γραμματίου παρακαταθήκης.
Οι ιδιώτες από την πλευρά τους για να εισπράξουν τα χρήματα που τους οφείλει το κράτος  θα πρέπει  να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Η κυβέρνηση έχει επικεντρώσει το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην απουσία ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας από ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μειώνεται αυτό το στοκ. Μάλιστα όπως αναφέρεται στην τροπολογία τα τελευταία έτη παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης των περιπτώσεων, κατά τις οποίες οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές τους, κυρίως επειδή αυτοί δεν προσκομίζουν στις αρμόδιες για την εντολή προς εξόφληση υπηρεσίες, αποδεικτικό φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των φορέων γενικής κυβέρνησης και των ιδιωτών με περαιτέρω αρνητικές δημοσιονομικές συνέπειες (αύξηση-σώρρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Με τη δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της υφιστάμενης ενοχής του φορέα γενικής κυβέρνησης έναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης αυτής.
Εφόσον δε σε διάστημα πέντε ετών από τη σύσταση της παρακαταθήκης, δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ούτε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η χρηματική απαίτηση από την παρακαταθήκη παραγράφεται. Έτσι τα λεφτά επιστρέφονται και πάλι στο Δημόσιο.
 Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται από το υπουργείο Οικονομικών να δοθεί μία λύση στο μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που χρωστά το κράτος στους ιδιώτες με τους οποίες συνεργάζεται ˑ αλλά και όχι μόνο σε αυτούς.
Πέρα από τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης το δημόσιο καθυστερεί σημαντικά και με τις επιστροφές των φόρων.
Τον Σεπτέμβριο του 2019 καταγράφηκε αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου κατά 529 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018.
Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 1,673 δισ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 368 εκατ. ευρώ στα 874 εκατ. ευρώ.
Παρά λοιπόν τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) που ελήφθησαν γι’ αυτό τον σκοπό οι εσωτερικές υποχρεώσεις της Αθήνας εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά.
Η Κομισιόν στην έκθεσης της για την τέταρτη αξιολόγηση θα επισημαίνει για μία ακόμη φορά  την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους στερούν πολύτιμους πόρους από την πραγματική οικονομία.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS