Standard & Poor’s: Υποβάθμιση της αξιολόγησης της Titan Cement Co. σε «BB» - Σταθερό το outlook

Standard & Poor’s: Υποβάθμιση της αξιολόγησης της Titan Cement Co. σε «BB» - Σταθερό το outlook
Η Standard & Poor’s ανακοίνωσε σήμερα (14/110 την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Titan Cement Co. σε «BB» από «BB+» προηγουμένως, με σταθερό το outlook
Η Standard & Poor’s ανακοίνωσε σήμερα (14/110 την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Titan Cement Co. σε «BB» από «BB+» προηγουμένως, με σταθερό το outlook.
Η υποβάθμιση, αναφέρει ο οίκος στην έκθεση του, αντανακλά την επιβράδυνση της ανάκαμψης της Titan το 2019, μετά την πιο αδύναμη από το αναμενόμενο επίδοση του περασμένου έτους.
Ο οίκος σημειώνει ότι το πρώτο εννεάμηνο του 2019, η χαμηλότερη κερδοφορία στις αμερικανικές δραστηριότητες και οι προκλητικές συνθήκες σε Αίγυπτο και Τουρκία επιβράδυναν την ανάκαμψη των EBITDA και πιστωτικών δεικτών της Titan Cement Co. παρά τα υποστηρικτικά θεμελιώδη της κατασκευαστικής αγοράς σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Παράλληλα επισημαίνει ότι το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση για σταδιακή βελτίωση στα EBITDA και στη δημιουργία των ελεύθερων ταμειακών ροών τους επόμενους 12 μήνες.
Ειδικότερα, για το 2020 ο οίκος προβλέπει μέτρια αύξηση στα EBITDA στα 285 εκατ. με 295 εκατ. ευρώ το 2020, κάτι που θα υποστηρίξει την περαιτέρω απομόχλευση.
Η S&P προβλέπει μια μέτρια αύξηση των EBITDA σε 285 εκατ. - 295 εκατ. το 2020, γεγονός που θα στηρίξει την απομόχλευση.
Η αύξηση των κερδών και των ταμειακών ροών το 2020 θα προκύψει από τη συνεχή ισχυρή ζήτηση και ένα θετικό περιβάλλον τιμολόγησης στις ΗΠΑ και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ωστόσο, σημειώνει ότι η κατασκευαστική αγορά στις ΗΠΑ βρίσκεται σε θετική πορεία από το 2011 και μπορεί να υποχωρήσει τα επόμενα δύο χρόνια.
Η αιγυπτιακή αγορά αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις με σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και αυξημένες εισφορές στα προϊόντα τσιμέντου, ενώ η Τουρκία υποφέρει από γεωπολιτικές εντάσεις και έντονη επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παρά τα πρόσφατα σημάδια σταθεροποίησης.
Επιπλέον, η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων υπόκειται σε πιθανούς κινδύνους δυσμενών καιρικών συνθηκών, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. επιχειρησιακά ζητήματα στις εγκαταστάσεις παραγωγής, ανοιχτές κινήσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και πρώτων υλών.
Επιπλέον, ο Τιτάνας πέρασε μια περίοδο υψηλών επενδύσεων, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) να μειώνονται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ από το 2019 και μετά, έναντι 120 εκατ. ευρώ - 150 εκατ. ευρώ το 2016-2018.
Αυτό, σε συνδυασμό με μια ενισχυμένη εστίαση στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, θα οδηγήσει σε συνεχή ενίσχυση της παραγωγής FOCF.
Παρά την ταμειακή εκροή ύψους 53 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την προσφορά ανταλλαγής μετοχών της TCI και την αρνητική μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά 20 εκατ. ευρώ, το προσαρμοσμένο χρέος είναι πιθανό να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος το 2019.
Οι αξιολογήσεις αντανακλούν το μικρότερο μέγεθος του Τιτάν και την αυξημένη έκθεση σε χώρες υψηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με άλλους μεγάλους παραγωγούς τσιμέντου, εξισορροπημένες από τη μεγάλη έκθεσή του στις ΗΠΑ.
Κατά την άποψη της S&P, αυτό συνεπάγεται ότι είναι πιο εκτεθειμένο στους τοπικούς κύκλους κατασκευής και μπορεί να δει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην κερδοφορία του.
Ο Τιτάν έχει υψηλό μερίδιο πωλήσεων (58% το 2018) και EBITDA (68%) που παράγεται στην αγορά των ΗΠΑ, τοποθετώντας τον σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη σταθερή ζήτηση εκεί.
Ωστόσο, αυτό το εκθέτει επίσης σε οποιαδήποτε υποχώρηση των βασικών οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ. και του δολαρίου ΗΠΑ.
Επιπλέον, ο Τιτάνας έχει μεγαλύτερη έκθεση σε χώρες υψηλότερου κινδύνου - όπως η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Βραζιλία και η Τουρκία - σε σύγκριση με άλλες εταιρίες παραγωγής τσιμέντου.
Ως εταιρεία βαρέων οικοδομικών υλικών, ο Τιτάνας παραμένει ευάλωτος στις αγορές κατασκευών που δεν είναι μόνο κυκλικές και εποχιακές, αλλά επηρεάζονται από το κόστος της ενέργειας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS