Με κατασχέσεις από ΔΟΥ και Τράπεζες απειλούνται πάνω από 54.000 δανειολήπτες του ΟΕΚ

Με κατασχέσεις από ΔΟΥ και Τράπεζες απειλούνται πάνω από 54.000 δανειολήπτες του ΟΕΚ
Οι  ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών δανείων από ίδια κεφάλαια μέσω των οποίων  διαγράφονται οφειλές κάτω των 6.000 λήγουν στις 31.12.2019
Με κατασχέσεις σπιτιών απειλούνται πάνω από 54.000 δανειολήπτες του ΟΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν προς το παρόν υποβάλλει αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της πρόσφατης απόφασης με την οποία διαγράφεται μέρος των χρεών και η ισχύς της παραμένει ανοιχτή ως τις 31/12/19.
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών δανείων από ίδια κεφάλαια μέσω των οποίων  διαγράφονται οφειλές κάτω των 6.000, κουρεύεται το 15% του αρχικού ποσού δανεισμού κ.α,  λήγουν στις 31.12.2019. Στην περίπτωση που δεν προβούν σε αίτηση προς τον ΟΑΕΔ, τότε ο οργανισμός υποχρεούται να βεβαιώσει το σύνολο της υπολειπόμενης οφειλής στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός των επομένων έξι μηνών.
Ωστόσο, υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι δανειολήπτες που το ποσό του δανείου του ΟΕΚ δεν τους ήταν αρκετό, και προσέφυγαν σε τραπεζικό δανεισμό με αποτέλεσμα ως πρώτη υποθήκη να έχει μπει η ιδιωτική τράπεζα παρότι το ποσό του δανείου ήταν πολύ μικρότερο.
Τους τελευταίους μήνες αρκετές τράπεζες έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες πλειστηριασμών σπιτιών που αγοράστηκαν με δάνεια ΟΕΚ παρότι έχουν θωρακιστεί από τον Άρειο Πάγο και από ότι ενημερωνόμαστε δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από τον ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Β υπηρεσιακού συμβουλίου του ΟΑΕΔ το 1% μέσω της εισφοράς που παρακρατείται από τους εργαζόμενους σε ποσοστό 30% καταλήγει στον ΕΦΚΑ ως διαχειριστικά έξοδα και τα υπόλοιπα αποδίδονται στον ΟΑΕΔ, στον οποίο το συσσωρευμένο κεφάλαιο ξεπερνά τα 2.5 δις ευρώ.
Το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας για τη στήριξη νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους εγκρίθηκε μόλις στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 από την Κομισιόν.
Το σχέδιο, που στοχεύει στο να συμβάλει στη μείωση του υποτιθέμενου άχθους των κόκκινων δανείων για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, θέτει αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα να έχουν οριστικοποιηθεί μόλις 10 προτάσεις από τις 44.500 αιτήσεις άρσης φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.
Ο ΟΕΚ έχει χορηγήσει χιλιάδες δάνεια πρώτης κατοικίας καθώς και έχει χτίσει δεκάδες χιλιάδων εργατικές κατοικίες σε εκατοντάδες οικισμούς ανά την Ελλάδα. Η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου  αποφάνθηκε με την απόφαση 570/2015 ότι :
α) απαγορεύεται η διάθεση με αναγκαστική εκτέλεση ακινήτου που αγοράστηκε ή αναγέρθηκε, κατά τις διατάξεις χορήγησης των στεγαστικών προγραμμάτων δανείου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας β) τυχόν επιβολή της κατάσχεσης ως ανωτέρω είναι άκυρη και γ) σε περίπτωση διάθεσης του ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό, ακόμη κι αν αυτός παραμείνει έγκυρος ως διαδικαστική πράξη, επειδή είναι ανίσχυρος και ανενεργής ως δικαιοπραξία, δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της επίμαχης απόφασης, η απαγόρευση της κατάσχεσης, η οποία αν επιβληθεί είναι άκυρη, ισχύει αθροιστικώς, μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου, αλλά και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και αν έχει εξοφληθεί το δάνειο και επί μία 10ετία από τη λήψη του δανείου. Επομένως για τη δυνατότητα της κατάσχεσης απαιτείται η πλήρης εξόφληση του δανείου του ΟΕΚ και η πάροδος 10ετίας από τη λήψη του δανείου, με συνέπεια η έλλειψη της μιας από τις ανωτέρω προϋποθέσεις να αποκλείει την κατάσχεση.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS