Στα 12,60 ευρώ θέτει την τιμή στόχο για τη Lamda μετά την ΑΜΚ η Euroxx - Περιθώριο ανόδου 77%

Στα 12,60 ευρώ θέτει την τιμή στόχο για τη Lamda μετά την ΑΜΚ η Euroxx - Περιθώριο ανόδου 77%
Εκτός από την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου, η εισαγωγής της Lamda Malls στο ΧΑ θα μπορούσε να αυξήσει τη ρευστότητα και να αποτελέσει ένα ακόμη θετικό καταλύτη
Την κάλυψη της μετοχής της Lamda ξεκίνησε η Euroxx δίνοντας σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και τιμή στόχο μετά την αύξηση κεφαλαίου 12,6 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 77% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Η ΑΧΕ σημειώνει πως η εκτίμησή της είναι ότι η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει στα 7,10 ευρώ και αποτιμά τη σημερινή της δραστηριότητα στα 665 εκατ. ευρώ ή 8,34 ευρώ πριν την αύξηση.
Αυτό για την ΑΧΕ σημαίνει πως το project του Ελληνικού προσφέρεται κοντά στο κόστος του, δηλαδή δεν έχει ενσωματωθεί στην τιμή κάποια υπεραξία.
Η Lamda προσφέρει δυνατότητα σχεδόν διπλασιασμού της καθαρής αξίας ενεργητικού από την οποία ένα σημαντικό μέρος θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε ετών.
Εκτός από την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου, η εισαγωγής της Lamda Malls στο ΧΑ θα μπορούσε να αυξήσει τη ρευστότητα και να αποτελέσει ένα ακόμη θετικό καταλύτη.
Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα προ αύξησης κεφαλαίου δείχνουν έσοδα για το 2020 95,5 εκατ. ευρώ και καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ ενώ τα δημοσιευμένα αναμένονται στα 67,9 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή παίζει τα κέρδη με p/e 42,2 φορές και p/bv 0,96 φορές.
Το project του Ελληνικού προσφέρει 4,9 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση τη συγκριτική αποτίμηση με τις εγχώριες ομοειδείς εταιρείες, η Trastor διαπραγματεύεται με premium 30%, η Prodea με 12%, η BriQ με discount 11% με 26% discount διαπραγματεύεται η Reds και με premium 14% η Lamda.
Με τις εταιρείες του εξωτερικού η μετοχή διαπραγματεύεται με p/e 0,96 φορές για το 2020 έναντι 0,86 φορές του μέσου όρου των ομοειδών του εξωτερικού.
Η σχέση EV/EBITDA είναι χαμηλότερη για τη Lamda όπως και το εκτιμώμενο p/e.
Το project του Ελληνικού θα συνεισφέρει 2,4% στο ΑΕΠ της χώρας ενώ η επένδυση ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ.

BREAKING NEWS