Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης αποκαλύπτει τη γύμνια των Επιτροπών Ελέγχου των εισηγμένων

tags :
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης αποκαλύπτει τη γύμνια των Επιτροπών Ελέγχου των εισηγμένων
Τι δείχνει η έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή υπό τον Α΄ Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Γιαννόπουλο
Δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για τις Επιτροπές Ελέγχου των εισηγμένων.
Το γεγονός αυτό αν μη τι άλλο δείχνει ότι η εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων είναι κενή περιεχομένου και κατ ουσίαν υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
Αυτό προκύπτει από έρευνα η Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης την οποία επόπτευσε ο Α Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος και πιστοποιεί την παραλυσία επί διοίκησης Γκότση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία πλέον με την ανάληψη της Προεδρίας από την κα Βασιλική Λαζαράκου αλλάζει σελίδα ξεκινώντας εκτεταμένους ελέγχους στη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου των εισηγμένων.
Αν και οι απαντήσεις των δημόσιων εταιριών στα ερωτηματολόγια ΕΛΤΕ καταδεικνύουν πως οι Επιτροπές Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου, η εξέταση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Επιτροπών Ελέγχων δεν το αποδεικνύει τα ανωτέρω.Στις περισσότερες περιπτώσεις η ΕΛΤΕ διαπίστωσε έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης ή και καθόλου τεκμηρίωση στα πρακτικά, καθώς και ζητήματα που χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης. Οι μέτοχοι των εταιρειών δεν γνωρίζουν τη σπουδαιότητα  των Επιτροπών Ελέγχου στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερόμενων αλλά κυρίως του επενδυτικού κοινού. Εξαίρεση στο κακό κλίμα αποτελούν οι τράπεζες και ελάχιστες άλλες μεγάλες εταιρίες.
Ενδιαφέρον έχει ότι οι απαντήσεις πριν τον έλεγχο των πρακτικών των Επιτροπών Ελέγχου δείχνουν μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα οι απαντήσεις που δόθηκαν στα παρακάτω πεδία ήταν οι εξής:

Σύνθεση & Δεξιότητες των Επιτροπών Ελέγχου

Το 96% απάντησε ότι τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είχε επαρκείς γνώσεις λογιστικής ή/και ελεγκτικής, όλα τα μέλη, στο σύνολό τους, διέθεταν εμπειρία σχετικά με τον τομέα που δραστηριοποιείται η οντότητα ενώ τα μέλη, στην πλειονότητα τους, ήταν ανεξάρτητα από αυτή.

Επικοινωνία Επιτροπών Ελέγχου με τη Διοίκηση

Το 94% απάντησε ότι η Επιτροπή Ελέγχου πληροφόρησε τη Διοίκηση σχετικά με το αποτέλεσμα του  υποχρεωτικού ελέγχου, παρείχε επεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της στον υποχρεωτικό έλεγχο καθώς και με τον τρόπο που ο έλεγχος συνέβαλε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Όσον αφορά τις  συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με τη Διοίκηση, το 31% δήλωσε από μία (1) έως τρείς (3) φορές ετησίως ενώ το 69%  τέσσερις (4) ή και περισσότερες ανά έτος.

Ανεξαρτησία

Το 85 % απάντησε ότι η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη της τη μελλοντική συμμόρφωση με το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο αμοιβών-fee cap του 70% για επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης ότι έλαβε γραπτή αξιολόγηση από τους ελεγκτές σχετικά με τις απειλές του ελέγχου και τις διασφαλίσεις για την εξάλειψή τους.

Διαδικασία Επιλογής Ελεγκτή

Το 20 % απάντησε ότι υπήρξε νέα ανάθεση ή ανανέωση της ανάθεσης του ελεγκτή μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ενώ στις μισές περιπτώσεις η Επιτροπή Ελέγχου ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη με τη λήψη τριών τουλάχιστον προσφορών.

Εποπτεία Ελεγκτή

Το  92 % απάντησε ότι παρακολούθησε την απόδοση του υποχρεωτικού ελέγχου και πως ο ελεγκτής υπέβαλε τη συμπληρωματική έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου συζητώντας παράλληλα τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Εσωτερικού Ελέγχου

Το 91% απάντησε ότι η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της οντότητας, υπέβαλε συστάσεις ή προτάσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης  κινδύνου.

Τα παραπάνω  στοιχεία παρουσιάστηκαν σε  Εκδήλωση της ΕΛΤΕ με θέμα «Αξιολογώντας το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των Επιτροπών Ελέγχου», στην οποίαΤην εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης ενώ χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαφοράς Βασιλική Λαζαράκου  και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία του Paul Koster, (πρώην Πρόεδρος του ΤΧΣ)  Διευθύνοντα Συμβούλου VEB (Dutch Shareholders Association) και Προέδρου των Ευρωπαίων Επενδυτών ο οποίος παρουσίασε τη σημασία του ρόλου και της αποτελεσματικότητας των Επιτροπών Ελέγχου από την κριτική οπτική των επενδυτών στην Ευρώπη. Επισήμανε πως  οι επενδυτές πλέον επενδύουν βάσει των κριτηρίων ESG – Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance), καθώς αυτά αποτυπώνουν την ορθότητα των εταιρικών διαδικασιών σε θέματα όπως οι περιβαλλοντικές πρακτικές, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών, η ηγεσία της εταιρείας και ο εσωτερικός έλεγχος.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης