Τις εφόδους της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ελληνικές τράπεζες, ποιος τις διέταξε, που εστιάζουν;

Τις εφόδους της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ελληνικές τράπεζες, ποιος τις διέταξε, που εστιάζουν;
Oι τράπεζες φαίνεται πως ήρθε η ώρα να ελεγχθούν κυρίως γιατί αλλάζει η ατζέντα πληρωμών
H ανάγνωση πίσω από τις γραμμές των ελέγχων μπορεί να καταγράψει πολιτικές πτυχές μιας υπόθεσης ρουτίνας ή και όχι.
Ως γνωστόν νέο  έλεγχο πραγματοποίησε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τράπεζες αυτήν την φορά σε χαμηλότερο επίπεδο, κυρίως σε διευθυντικά στελέχη που σχετίζονται με τη λιανική τραπεζική αλλά και στα τμήματα καρτών.
Και μολονότι ο έλεγχος αυτός ίσως να μην αποτελεί μια πολύκροτη υπόθεση αναπτύσσει από μόνος του μια συλλογιστική υποθέσεων εργασίας για όσους θέλουν να δουν και άλλες πτυχές του.
Η υφέρπουσα φημολογία για «κοινά» επιτόκια, «κοινές» προμήθειες, αυξημένες προμήθειες και η κυβερνητική προτροπή προς αλλαγή των δεδομένων χτύπησαν μεγάλα καμπανάκια για όσους ήθελαν να ακούσουν.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού φώτισε κάπως χθες τα πράγματα με την ανακοίνωσή της.
Τι έλεγε λοιπόν η ανακοίνωση αυτή;

Α. Ότι υπήρξαν καταγγελίες για αποκλεισμό εταιριών από την αγορά
Β. Ότι υπήρξαν καταγγελίες για εναρμονισμένες πρακτικές.
Γ. Ότι διεξάγεται έρευνα που θα καταδείξει το τι και πως και σίγουρα η έρευνα δεν προδικάζει.

Μάλιστα κατατείνει πως οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα άμυνας που είναι απολύτως σεβαστό και έτσι οι τραπεζίτες θα κληθούν σε ακρόαση.
«Οι έλεγχοι αφορούσαν ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι οι ερευνώμενες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές οριζόντιας σύμπραξης ή πρακτικές αποκλεισμού στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών».
Οι  εταιρίες οι οποίες έχουν κατά καιρούς διαμαρτυρηθεί για αποκλεισμό τους από την αγορά είναι εταιρίες Fintech. Οι περισσότερες από τις εταιρίες αυτές έχουν διεθνή δραστηριότητα.
Επομένως οι καταγγελίες δεν αποκλείεται να έλαβαν χώρα ακόμη και στην DGComp και να διαβιβάστηκαν και στην Ελληνική Αρχή. Άλλωστε στις έρευνες αυτές τηρείται μυστικότητα.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ανάπτυξης μιλά για άγνοια των γεγονότων καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή που συνηθίζει τέτοιου είδους ελέγχους σε άλλους κλάδους όπως πολυεθνικές, εταιρίες τροφίμων και ενέργειας.
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις που οι καταγγελίες έχουν γίνει στο εξωτερικό έρχονται μικτά κλιμάκια από DGComp και πραγματοποιούν  ελέγχους τέτοιου τύπου με εκείνους που έλαβαν χώρα στις τράπεζες.
Και έτσι παρά το γεγονός πως είχε προηγηθεί η συνάντηση των τραπεζιτών με τον πρωθυπουργό, αλλά και  αίτημα από την πλευρά της  κυβέρνησης για χαμηλότερες προμήθειες, οι τράπεζες φαίνεται πως ήρθε η ώρα να ελεγχθούν κυρίως γιατί αλλάζει η ατζέντα πληρωμών και τούτο απαιτεί μια διαφορετικού τύπου διαχείριση και από την πλευρά τους.
Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια από apple και google είναι παρόντα στις διεθνείς αγορές και σύντομα θα είναι παρόντα και στη δική μας αγορά.
Συγχρόνως οι ηλεκτρονικές τράπεζες είναι και αυτές έτοιμες να λάβουν τη θέση τους στην ελληνική αγορά.
Όλα τούτα διαμορφώνουν ένα διαφορετικό  περιβάλλον που σε κάθε περίπτωση  θα μεταβάλει τα δεδομένα. Η τιμολογιακή πολιτική των ελληνικών τραπεζών ήρθε η ώρα να εναρμονιστεί με όλα αυτά και οι τράπεζες να αναζητήσουν άλλους πόρους εσόδων πλην των προμηθειών.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS