Λουξεμβούργο και Ελλάδα πρωταθλητές στις κλοπές αυτοκινήτων

Λουξεμβούργο και Ελλάδα πρωταθλητές στις κλοπές αυτοκινήτων
Η Eurostat δημοσίευσε νέα δεδομένα που δείχνουν τον αριθμό των κλοπών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2015 και 2017.
Η Eurostat δημοσίευσε νέα δεδομένα που δείχνουν τον αριθμό των κλοπών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2015 και 2017.
Ο Niall McCarthy της Statista αναφέρει ότι 697.000 κλοπές αυτοκινήτων καταγράφηκαν κάθε χρόνο από την αστυνομία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μείωση κατά 29% σε σύγκριση με τα 983.000 αυτοκίνητα που κλέφθηκαν ετησίως μεταξύ 2008 και 2010.
Κατά μέσο όρο, μεταξύ του 2015 και του 2017, το Λουξεμβούργο είχε τον υψηλότερο αριθμό κλοπών αυτοκινήτων στην ΕΕ - 328 ανά 100.000 κατοίκους.
Ακολούθησαν η Ελλάδα (269) και η Ιταλία (257).
Η Δανία έχει το χαμηλότερο επίπεδο κλοπής αυτοκινήτων στην ΕΕ με μόλις 4 αυτοκίνητα κλεμμένα ανά 100.000 κατοίκους κατά την παραπάνω περίοδο.

Infographic: Οι χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για την κλοπή αυτοκινήτων Statista

Infographic: The Worst Countries In Europe For Car Theft | Statista


Θα βρείτε περισσότερα infographics στο Statista

 www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS