Τζιρακιάν: Στις 29/11 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Τζιρακιάν: Στις 29/11 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Τζιρακιάν: Στις 29/11 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Με την από 07/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 & 100 Ν. 4548/2018,
β) Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρείας
γ) Τροποποίηση και εναρμόνιση καταστατικού κατά το Ν. 4548/2018
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS