Καράτζης: Στα 14,1 εκατ. ευρώ το τίμημα της πώλησης της ΚΕΝ ΑΕ

Καράτζης: Στα 14,1 εκατ. ευρώ το τίμημα της πώλησης της ΚΕΝ ΑΕ
Τί απαντά η Καράτζης στην Επιτροπή Κεφαλαιγαοράς
Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4023/07.11.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι όλες οι διαδικασίες για την πώληση του 100% ποσοστού  της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ ΑΕ ολοκληρώθηκαν την 06.11.2019.
Επιπρόσθετα  επισημαίνει  ότι η  αγοράστρια  εταιρεία  VOLTON ΑΕ  δεν είναι συνδεδεμένη με κανέναν τρόπο με την εταιρεία  ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ή με μέλη της Διοίκησης ή με βασικούς μετόχους της.
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 14,1 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάται ότι η θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ  θα είναι της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ και θα αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ  για την χρήση 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS