Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Ισχυρά τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο γ΄τρίμηνο του 2019, εκτιμούν JP Morgan Cazenove και BofA Merrill Lynch

Ισχυρά τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο γ΄τρίμηνο του 2019, εκτιμούν JP Morgan Cazenove  και BofA Merrill Lynch
H JP Morgan εκτιμά ότι τα αποτελέσματα θα στηρίξουν τη μετοχή του ΟΤΕ, ενώ προβλέπει ισχυρή βελτίωση των ταμειακών ροών
Για ισχυρά αποτελέσματα του ΟΤΕ στο γ΄τρίμηνο του 2019 κάνουν λόγο οι αναλυτές των JP Morgan Cazenove και Bank of America Merrill Lynch, στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης.
H JP Morgan εκτιμά ότι τα αποτελέσματα θα στηρίξουν τη μετοχή του ΟΤΕ, ενώ προβλέπει ισχυρή βελτίωση των ταμειακών ροών και των επιστροφών στους μετόχους μεσοπρόθεσμα.
Ο ισχυρός ισολογισμός αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, σημειώνει η JP Morgan.
Όσον αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ΟΤΕ, οι αναλυτές εφιστούν την προσοχή για τη βελτίωση της στρατηγικής θέσης της Telekom Romania και για την πιθανή επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.
H JP Morgan Cazenove δηλώνει overweight για τη μετοχή του ΟΤΕ, ενώ τοποθετεί την τιμή στόχο στα 16 ευρώ.

Image

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της BofA Merrill Lynch
προειδοποιούν ότι η μακροοικονομική πίεση, η Telekom Romaniα και ο αυξημένος ανταγωνισμός στα ασύρματα δίκτυα, αποτελούν καθοδικούς κινδύνους.
Στο αντίποδα, θετικά επηρεάζουν οι επιπλέον πρωτοβουλίες για μείωση του κόστους και οι θετικές τάσεις στις ελληνικές δραστηριότητες του ΟΤΕ στο α΄εξάμηνο του 2019.
Η BofA Merrill Lynch διατηρεί τη σύσταση Buy για τη μετοχή του ΟΤΕ.

Image

O OTE ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 125,1 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας άνοδο 16,6% σε ετήσια βάση.
Ειδικότερα, το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ  16,αυξήθηκε κατά 3,8%  σε  €375,7 εκατ.,με  το  προσαρμοσμένο  περιθώριο  EBITDA  να ανέρχεται  σε 37,2%.
Στην  Ελλάδα,  η  προσαρμοσμένη  κερδοφορία  EBITDA,  εξαιρουμένης  της  επίδρασηςτων  ΔΠΧΑ  16, σημείωσε αύξηση 5,9%, σε  €339,6εκατ.,  με το προσαρμοσμένο  περιθώριο  EBITDA  να ανέρχεται σε 44,0%.
Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους  €193,5 εκατ.,σε  σύγκριση  με €172,4εκατ.το Γ ́  τρίμηνο  του  2018,ως  αποτέλεσμα  της βελτιωμένης  κερδοφορίας.
Οι  αποσβέσεις  και  απομειώσεις,  συνολικού  ύψους  €202,5εκατ., αυξήθηκαν κατά  10,5%συγκριτικά  με  το Γ ́ τρίμηνο  του  2018,  ως  αποτέλεσμα  των  αποσβέσεων  των  μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.
Η φορολογία  εισοδήματος  του  Ομίλου  ανήλθε σε  €34,1εκατ.  το Γ’  τρίμηνο  του  2019, σε σύγκριση με €34,4 εκατ. το Γ ́ τρίμηνο του 2018.
Τα  προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν  κατά 16,6%  και ανήλθαν σε €125,1εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνοτου 2018.
Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ ́  τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €94,6εκατ.και €38,4εκατ., αντίστοιχα.
Το Γ’  τρίμηνο  του  2019,  ο Όμιλος  κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασηςτων ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας μείωση €7,6εκατ.  σε σύγκριση με την αντίστοιχη  περίοδο του 2018, λόγω της  χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
Λαμβάνοντας  υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης