Αύξηση 2,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Σεπτέμβριο του 2019

Αύξηση 2,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Σεπτέμβριο του 2019
Αύξηση 2,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2019, παρά τη μεγάλη- κατά 6,1%- αύξηση των εξαγωγών.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, προκύπτουν τα εξής: Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.719,9 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2019 έναντι 4.513,0 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 376,0 εκατ. ευρώ ή 12,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 385,2 εκατ. ευρώ ή 12,4%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.835,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.671,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 147,8 εκατ. ευρώ ή 8,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 152,9 εκατ. ευρώ ή 8,8%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.884,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.841,4 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 228,2 εκατ. ευρώ ή 16,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 232,3 εκατ. ευρώ ή 17,2%).
Στο 9μηνο του 2019, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 41.766,1 εκατ. ευρώ έναντι 40.056,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.095,4 εκατ. ευρώ ή 7,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.916,5 εκατ. ευρώ ή 6,8%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 25.265,6 εκατ. ευρώ έναντι 24.665,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 809,1 εκατ. ευρώ ή 5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 874,6 εκατ. ευρώ ή 5,4%).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.500,5 εκατ. ευρώ έναντι 15.390,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.286,3 εκατ. ευρώ ή 10,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.041,9 εκατ. ευρώ ή 8,6%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS