ΟΤΕ: Στα 125,1 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2019 - Αύξηση 16,6%

ΟΤΕ: Στα 125,1 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2019 - Αύξηση 16,6%
H προσαρμοσμένη  κερδοφορία  EBITDA,  εξαιρουμένης  της  επίδρασηςτων  ΔΠΧΑ  16, σημείωσε αύξηση 5,9%
Στα 125,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το τρίτο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας άνοδο 16,6% σε ετήσια βάση.
Ειδικότερα, το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ  16,αυξήθηκε κατά 3,8%  σε  €375,7 εκατ.,με  το  προσαρμοσμένο  περιθώριο  EBITDA  να ανέρχεται  σε 37,2%.
Στην  Ελλάδα,  η  προσαρμοσμένη  κερδοφορία  EBITDA,  εξαιρουμένης  της  επίδρασης των  ΔΠΧΑ  16, σημείωσε αύξηση 5,9%, σε  €339,6εκατ.,  με το προσαρμοσμένο  περιθώριο  EBITDA  να ανέρχεται σε 44,0%.
Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους  €193,5 εκατ.,σε  σύγκριση  με €172,4εκατ.το Γ ́  τρίμηνο  του  2018,ως  αποτέλεσμα  της βελτιωμένης  κερδοφορίας.
Οι  αποσβέσεις  και  απομειώσεις,  συνολικού  ύψους  €202,5εκατ., αυξήθηκαν κατά  10,5%συγκριτικά  με  το Γ ́ τρίμηνο  του  2018,  ως  αποτέλεσμα  των  αποσβέσεων  των  μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.
Η φορολογία  εισοδήματος  του  Ομίλου  ανήλθε σε  €34,1εκατ.  το Γ’  τρίμηνο  του  2019, σε σύγκριση με €34,4 εκατ. το Γ ́ τρίμηνο του 2018.
Τα  προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν  κατά 16,6%  και ανήλθαν σε €125,1εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνοτου 2018.
Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ ́  τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €94,6εκατ.και €38,4εκατ., αντίστοιχα.
Το Γ’  τρίμηνο  του  2019,  ο Όμιλος  κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασηςτων ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας μείωση €7,6εκατ.  σε σύγκριση με την αντίστοιχη  περίοδο του 2018, λόγω της  χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.
Λαμβάνοντας  υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται στους περισσότερους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια.
Στην Ρουμανία, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές.
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας.
Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας ως προς τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα επωφεληθούν, έστω και προσωρινά, από την ενδεχόμενη χρονική αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για το φάσμα κινητής.
Μετά την έκδοση ομολόγου αξίας €500εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’.
Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία».
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS