Καράτζης: Πώληση της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ στην VOLTON

Καράτζης: Πώληση της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ στην VOLTON
Μετά από απόφαση της διοίκησης της Καράτζης
Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ανακοινώνει, μετά από απόφαση του ΔΣ, την πώληση του  ποσοστού 100% της θυγατρικής ΚΕΝ Α.Ε. στην εταιρεία VOLTON A.E..
Από την πώληση αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν θετικά τα αποτελέσματα της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. και θα αποτυπωθεί η θετική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Καράτζη στις  31/12/2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS