ΕΒΙΚΕΝ: Ακόμη αδιαφανής ο υπολογισμός της χρέωσης CO2 από τη ΔΕΗ στη μέση τάση

ΕΒΙΚΕΝ: Ακόμη αδιαφανής ο υπολογισμός της χρέωσης CO2 από τη ΔΕΗ στη μέση τάση
Το πρόβλημα οξύνθηκε μετά τις τελευταίες αλλαγές στα τιμολόγια, που επέφεραν αυξήσεις τουλάχιστον 20% για τις επιχειρήσεις
Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της αδιαφάνειας στη μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης CO2 που εφαρμόζει η ΔΕΗ στις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται στη Μέση Τάση, παρά την παρέμβαση της ΡΑΕ η οποία έχει συστήσει να συμπεριληφθούν στα τιμολόγια αναλυτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης χρέωσης, ώστε να πληρούνται οι όροι της διαφάνειας και της επαληθευσιμότητας.
Όπως υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις ο μηχανισμός αναπροσαρμογής της χρέωσης του κόστους εκπομπής CO2 που εφαρμόζει η ΔΕΗ είναι αδόκιμος καθώς δεν αντανακλά τις διακυμάνσεις στο αποτύπωμα άνθρακα το οποίο μεταβάλλεται σημαντικά από μήνα σε μήνα.

Ασυμφωνία με τα πραγματικά κόστη της ΔΕΗ

Το θέμα είχε τεθεί στη ΡΑΕ ήδη από την άνοιξη με δυο επιστολές της ΕΒΙΚΕΝ και τον Μάιο η Αρχή παρενέβη με συστάσεις προς τη ΔΕΗ. Για το θέμα έχει ενημερωθεί και η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά παραμένει ανοιχτό, με τη ΔΕΗ να μην συμμορφώνεται και τις επιχειρήσεις να χρεώνονται με υψηλό κόστος CO2 το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά κόστη της ΔΕΗ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρέωση του CO2 που έχει ενσωματώσει η ΔΕΗ στα τιμολόγια του Ιανουαρίου 2019 ήταν 17,4 ευρώ/MWh για την Υψηλή Τάση, και 18 ευρώ/MWh για τη Μέση Τάση, εξαιτίας του πολύ υψηλού αποτυπώματος άνθρακα της ΔΕΗ το Δεκέμβριο του 2018, σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή τιμή δικαιωμάτων CO2.
Ωστόσο το αποτύπωμα άνθρακα της ΔΕΗ τους επόμενους μήνες μειώθηκε σημαντικά αλλά ο μηχανισμός αναπροσαρμογής της χρέωσης ενεργοποιήθηκε μόνο τον Μάιο.
Έτσι η χρέωση CO2 παρέμεινε σταθερή στα 17,4 ευρώ/MWh την περίοδο Ιανουάριου – Απριλίου και στα 14,09 ευρώ/MWh την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου.

«Αγκάθι» για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με υπολογισμούς εάν η τιμή των CO2 αναθεωρούνταν κάθε μήνα λαμβάνοντας υπ΄ όψη το αποτύπωμα άνθρακα, η χρέωση θα ήταν για τον Φεβρουάριο 15 ευρώ/MWh, τον Μάρτιο 10 ευρώ/MWh, τον Απρίλιο 10,8 ευρώ/MWh, τον Ιούνιο 10 ευρώ/MWh, τον Ιούλιο 12 ευρώ/MWh και τον Αύγουστο 12,2 ευρώ/MWh, ενώ το Σεπτέμβριο θα ήταν ακόμη χαμηλότερη στα 11,6 ευρώ/MWh
Το πρόβλημα καθίσταται ακόμη μεγαλύτερο μετά τις τελευταίες αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται στη Μέση Τάση, πλήττοντας καίρια την ανταγωνιστικότητα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Πολύ δε περισσότερο που η χρέωση CO2 αποτελεί περίπου το 35% στο ανταγωνιστικό κόστος των βιομηχανικών τιμολογίων της ΔΕΗ.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS