Η ενίσχυση της αποτίμησης της CPI και τι δείχνουν τα αποτελέσματα χρήσης της εισηγμένης

Η ενίσχυση της αποτίμησης της CPI και τι δείχνουν τα αποτελέσματα χρήσης της εισηγμένης
Μειώθηκε η ζημία στη χρήση και ενισχύθηκαν τα EBITDA, αλλά η αποτίμηση είναι πλέον σημαντικά υψηλότερη της καθαρής θέσης


Ο Οκτώβριος ήταν εξαιρετικός μήνας για τη CPI με τη μετοχή να ξεκινάει από τα 0,30 ευρώ και να κλείνει χθες (30/10) στα 0,4160 ευρώ. 
Ο όγκο συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά και η μετοχή είχε πριν τη χθεσινή συνεδρίαση 7 συνεχόμενες ανοδικές, δημιουργώντας ερωτήματα στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με κάποια θετική εξέλιξη. 
Η αποτίμηση έχει ενισχυθεί στα 4,11 εκατ. ευρώ. 
Τα αποτελέσματα χρήσης που έληξε στις 30/6/19 και δημοσιεύτηκαν χθες το απόγευμα δε δείχνουν κάτι που να μπορεί να δικαιολογήσει την κίνηση.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της CPI αυξήθηκε 8,5% και ανήλθε στα 16,1 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ. 
Τα EBITDA ανήλθαν στις 466 χιλ. ευρώ από 394 χιλ. ευρώ και το τελικό αποτέλεσμα έδειξε μείωση της ζημίας στις 14 χιλ. ευρώ από 82 χιλ. ευρώ. 
Η καθαρή θέση είναι στα 2,8 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις στα 5,5 εκατ. ευρώ. 
Αρνητικές κατά 98 χιλ. ευρώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες καλύφθηκαν από πώληση περιουσιακών στοιχείων 195 χιλ. ευρώ. 
Μία μικρή αύξηση του δανεισμού βελτίωσε το ταμείο στις 211 χιλ. ευρώ. 

Σημ.: Να ξαναδεί λίγο τον ισολογισμό η διοίκηση καθώς απουσιάζουν προφανώς εκ παραδρομής κάποιες σημαντικές πληροφορίες

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS