Μια ματιά στα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Δυνατό το τρίτο τρίμηνο

Μια ματιά στα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Δυνατό το τρίτο τρίμηνο
Στο τρίτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 22,9 εκατ. ευρώ από 13,9 εκατ. ευρώ
Αρκετά καλά τα πήγε στο εννεάμηνο η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με δεδομένη τη μείωση των τιμών κυρίως του αλουμινίου αλλά και του χαλκού και του ψευδαργύρου.
Ειδικά στο τρίτο τρίμηνο εμφάνισε πολύ καλή κερδοφορία ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη στο εννεάμηνο στα 42,4 εκατ. ευρώ στα ίδια επίπεδα με αυτά του αντίστοιχου περσινού εννεαμήνου.
Μάλιστα αν δει κάποιος την κερδοφορία προ φόρων αυτή ανήλθε στα 60,1 εκατ. ευρώ από 52,8 εκατ. ευρώ, επομένως η υψηλότερη φορολογία στη φετινή περίοδο έναντι της περσινής επηρέασε την καθαρή κερδοφορία.
Στο τρίτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 22,9 εκατ. ευρώ από 13,9 εκατ. ευρώ.
Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 123,5 εκατ. ευρώ από 107 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και στα 45 εκατ. ευρώ από 38,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.
Τα αποθέματα στο τέλος του εννεαμήνου ήταν στα 502,8 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν στα 248,1 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 23,1 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 746,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στο 1 δισ. ευρώ.
Υψηλές ήταν οι λειτουργικές ταμειακές ροές και ανήλθαν στα 69 εκατ. ευρώ αλλά δεν κάλυψαν τις επενδυτικές που ανήλθαν σε εκροές 107 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο δανεισμός.
Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα είναι θετικά επηρεασμένα από χαμηλότερους τόκους λόγω της αναδιάρθρωσης των δανείων με χαμηλότερα επιτόκια.
Η αποτίμηση της εισηγμένης είναι στα 656,6 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι το p/e στο εννεάμηνο είναι στις 15,5 φορές ενώ ο δείκτης p/bv είναι στις 0,88 φορές.
Με δεδομένες τις συνθήκες αλλά και τα αποτελέσματα των άλλων εταιρειών του κλάδου, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ φαίνεται να είναι η πιο ελκυστικά αποτιμημένη εταιρεία από τις εισηγμένες του ίδιου ομίλου.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS