Τελικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1,8 δισ. το πλεόνασμα του 2018, στα 334,7 δισ. το χρέος

Τελικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Στα 1,8 δισ. το πλεόνασμα του 2018, στα 334,7 δισ. το χρέος
Στο 1% το πλεόνασμα του προύπολογισμού το 2018 στην Ελλάδα
Στα 1,8 δισ. ευρώ (1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) ανήλθε το πλεόνασμα του προύπολογισμού το 2018 στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρότυπο ESA 2010 που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2018 εκτιμάται στα 334,7 δισ. ευρώ (181,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).
Image
Image
Image
Για το έτος 2016 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης.
Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες.
Αντιθέτως, στα έτη 2015, 2017 και 2018 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS