Σε χαμηλό 3ετίας η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή τον Σεπτέμβριο

Σε χαμηλό 3ετίας η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή τον Σεπτέμβριο
Το μερίδιο του φυσικού αερίου ανήλθε σε 48,33%, ενώ ακολούθησαν οι ΑΠΕ με 26,89%
Σε μόλις 38,45% ανήλθε το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο, αφού όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, έχει μειώσει σημαντικά τη χρήση των λιγνιτικών μονάδων της, προφανώς με στόχο να μειώσει το κόστος παραγωγής, που όπως είναι γνωστό επιβαρύνεται λόγω των υψηλών τιμών του CO2.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε η χαμηλότερη σε μηνιαίο επίπεδο λιγνιτική παραγωγή και οι τρεις υψηλότερες ημερήσιες εγχύσεις ενέργειας από ΑΠΕ για τα τελευταία τρία χρόνια.    
Έτσι το φυσικό αέριο έχει καθιερωθεί πλέον ως το βασικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή καλύπτοντας το 48,33% της μηνιαίας παραγωγής το Σεπτέμβριο, ενώ οι ΑΠΕ ακολουθούν με ποσοστό 26,89% και τρίτη κατά σειρά έρχεται η παραγωγή από λιγνίτη με ποσοστό 18,01%.
Η υδροηλεκτρική παραγωγή τον Σεπτέμβριο κάλυψε το 6,76% του συνόλου της παραγωγής.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ΗΕΠ του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η ΔΕΗ κατείχε το Σεπτέμβριο το 38,45% της παραγωγής ενώ τη δεύτερη θέση κατείχαν οι ΑΠΕ με ποσοστό 26,89% και την τρίτη η Μυτιληναίος με ποσοστό 8,87%.

Στα 60,91 ευρώ/ΜWh η μέση ΟΤΣ

Η μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε σε 60,91 ευρώ/ΜWh και ήταν μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 3,11 ευρώ/ΜWh, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους μειώθηκε κατά 6,15 ευρώ/ΜWh και ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δώδεκα μηνών κατά 5,72 ευρώ/ΜWh.
Η καθαρή ζήτηση αποτέλεσε το 94,92% του συνολικού μηνιαίου φορτίου, οι εξαγωγές το 5,07% και η άντληση το 0,01%.
Η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου κάλυψε το 38% του Φορτίου, η έγχυση ενέργειας από εισαγωγές το 21,38%, η παραγωγή των ΑΠΕ το 21,14%, των λιγνιτικών μονάδων το 14,16% και η υδροηλεκτρική παραγωγή το 5,31%.

Μείωση κατά 57% των εξαγωγών

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου, και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση, 15% και 9% αντίστοιχα, ενώ μειώθηκαν οι εξαγωγές κατά 57%.
Μειωμένες ήταν επίσης τόσο η λιγνιτική όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 49% και 33% αντίστοιχα. Η παραγωγή των ΑΠΕ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.
Η συνολική ζήτηση μειώθηκε κατά 2,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Το υψηλότερο φορτίο για τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε σε 7.723 MW και παρουσιάστηκε στις 03/09/2019 14:00 ενώ το χαμηλότερο στα 3.704 MW στις 23/09/2019 04:00.
Η συνολική αξία της αγοράς ηλεκτρισμού το Σεπτέμβριο ανήλθε σε 260,2 εκ ευρώ ενώ ο μέσος όρος της ημερήσιας αξίας ήταν 8,7 εκ ευρώ.
Τέλος σε επίπεδο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το ποσοστό της ΔΕΗ στο σύνολο της μηνιαίας προμήθειας ανήλθε στο 71,77% (ΥΤ: 12,11%, ΜΤ: 11,14%, ΧΤ: 48,51%).
Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας είναι της Μυτιληναίος 5,63% (ΥΤ: 0,02%, ΜΤ: 3,26%, ΧΤ: 2,35%) το οποίο και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό εναλλακτικού προμηθευτή κατά τα τελευταία τρία έτη και στη συνέχεια της Ήρων 5,55% (ΥΤ: 0,00%, ΜΤ: 2,79%, ΧΤ: 2,76%).
Τα αντίστοιχα ποσοστά του προηγούμενου μήνα ήταν ΔΕΗ: 74,18%, Μυτιληναίος 5,09% και Ήρων 5,07%.
Οι εγχύσεις από εισαγωγές για τον Σεπτέμβριο ανήλθαν στις 899 GWh ενώ οι εξαγωγές στις 213 GWh.
Στη διασύνδεση με την Ιταλία πραγματοποιήθηκαν αντιοικονομικές ροές για 248 ώρες (33% των ωρών του μήνα) ενώ στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία για 500 ώρες (67% των ωρών του μήνα).
 
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS