Media Strom: Υπέγραψε νέο ομολογιακό 8 εκατ. με την Εθνική - Αύξηση 10% στις πωλήσεις

Media Strom: Υπέγραψε νέο ομολογιακό 8 εκατ. με την Εθνική - Αύξηση 10% στις πωλήσεις
Το 2018 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση
Σημαντική ανάσα έδωσε η υπογραφή ομολογιακού δανείου 8 εκατ ευρώ με την Εθνική Τράπεζα στην εταιρεία Media Strom με στόχο την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της.
Το 2016 αποτέλεσε έτος καμπής για την εταιρεία (με μείωση πωλήσεων και μεγάλη κάμψη κερδών), καταφέρνοντας ωστόσο μέσα στην επόμενη διετία (2017-2018) να αυξήσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη.
Το 2018 οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 10%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας ανήλθαν σε 4,09 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ ευρώ  έναντι την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 23%.
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν για την χρήση 2018 σε 1,33 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 1,2 εκατ ευρώ έναντι 801 χιλ ευρώ το 2017.
Όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο δανεισμό της ανέρχεται σε 13,1 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει ενταχθεί σε πενταετές επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της μονάδας παραγωγής στρωμάτων και παραγωγή νέων διαφοροποιημένων προϊόντων, που έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται ο έλεγχος του αρμόδιου φορέα.
Όσον αφορά τις προοπτικές για την φετινή χρήση, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, το 2018 ήταν χρονιά σημαντικής ανάπτυξης για την εταιρείας μας γεγονός που διαφαίνεται και στην αξιοσημείωτη αύξηση του τζίρου ίση του 10% έναντι του 2017, αλλά και στη σημαντική θετική μεταβολή των κερδών προ φόρων.
Η εταιρεία για να διατηρήσει τη μέχρι τώρα πολύ καλή πορεία της έχει προβεί σε ενέργειες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της στην αγορά δίνοντάς της σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην ολοκλήρωση των σημαντικών επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Με την ένταξη του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο δυναμικό της,
η εταιρεία αναπτύσσει νέες, καινοτόμες τεχνικές παραγωγής οι οποίες θα τη βοηθήσουν να επιτύχει
μοναδική βελτίωση και διαφοροποίηση των προϊόντων της.
Οι παραπάνω ενέργειες, το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης καθώς και η εμπορική πολιτική που έχει εφαρμόσει η εταιρεία ήδη από προηγούμενες χρήσεις, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν την εταιρεία να πετύχει τους υψηλούς εμπορικούς στόχους που έχει θέσει για το 2019.
Η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές δραστηριότητας καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές που εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει. Σημαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εκπροσώπους του εξωτερικού, έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες που αναμένεται να αποδώσουν μέσα στο 2019.
Η εταιρεία στα πλαίσια της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής της θέσης και την βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, την 11.7.2019 υπόγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα συνολικού ύψους  8εκ. Επιπλέον, η εταιρεία είναι συνεχώς σε αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα περιορίσουν τις λειτουργικές δαπάνες ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η κερδοφορία της.
Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1967 και είναι ευρέως γνωστή με το εμπορικό σήμα «Media Strom».
Εκτός από τα στρώματα που παράγει, διαθέτει μαξιλάρια ύπνου, παπλώματα, ανωστρώματα, βάσεις-υποστρώματα, καθώς και ξύλινες και μεταλλικές κρεβατοκάμαρες και άλλα έπιπλα εισαγωγής. Αναπτύσσεται στην αγορά και μέσω δικτύου καταστημάτων franchise.
Το εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνει 52 καταστήματα «Media Strom» και 67 «Media Strom Shop in Shop».
Το 1976 παρουσίασε στην ελληνική αγορά το πρώτο ορθοπεδικό στρώμα, κάνοντας το σήμα «Media Strom» συνώνυμο ενός καλού-ορθοπεδικού στρώματος.
Το 1980 άρχισε να διαθέτει «ντυμένα κρεβάτια-υποστρώματα» αμερικανικού τύπου, ενώ το 1986 λανσάρισε στην εγχώρια αγορά τα πρώτα στρώματα από το αφρώδες υλικό latex. To 2005 ξεκίνησε την επένδυση κατασκευής νέου εργοστασίου και δημιούργησε δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ενώ το 2008 προχώρησε σε ριζική αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων της.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews,gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS