Υπ. Εργασίας: Ποσό 70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε άτομα με Αναπηρία

Υπ. Εργασίας: Ποσό 70 εκατ. ευρώ για προνοιακές παροχές σε άτομα με Αναπηρία
Η απόφαση του Γιάννη Βρούτση αναρτήθηκε στη Διάυγεια
Δαπάνη, ύψους 70 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2019 για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),
Το ποσό εγκρίθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.
Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS