Εγγυάται 35ετία και 400 ευρώ μέση επικουρική το νέο σύστημα που προτείνει η επιτροπή «σοφών»

Εγγυάται 35ετία και 400 ευρώ μέση επικουρική το νέο σύστημα που προτείνει η επιτροπή «σοφών»
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος το τελικό ποσό θα είναι το όριο των 62 ετών με 40 χρόνια ή το 67ο έτος, με περισσότερα από 35 χρόνια ασφάλισης.
Εγγυημένες επικουρικές συντάξεις μεσοσταθμικά γύρω στα 400 ευρώ (αντί των 190 ευρώ σήμερα) με 35 χρόνια ασφάλισης εγγυάται –χωρίς το ρίσκο των υψηλών αποδόσεων- το νέο σύστημα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021 για τους νέους ασφαλισμένους.
Το ποσό αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΝ, προβλέπεται στο πόρισμα της επιτροπής που έχει συσταθεί και θα παραδοθεί την επόμενη εβδομάδα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, εφόσον οι εισφορές επενδύονται στην κλίμακα μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να μην εισπράξει το εφάπαξ ποσό που αναλογεί για τα 15 ή 20 χρόνια ασφάλισης, το οποίο ενδεχόμενα θα οριστικοποιηθεί στο 25%-30% του υπάρχοντος κεφαλαίου, για τα αντίστοιχα χρόνια ασφάλισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος το τελικό ποσό θα είναι το όριο των 62 ετών με 40 χρόνια ή το 67ο έτος, με περισσότερα από 35 χρόνια ασφάλισης.
Με βάση τις προτάσεις της επιτροπής,τα βασικά σημεία του νέου συστήματος περιλαμβάνουν:
1. Η νέα επικουρική μόνο τους νέους ασφαλισμένους από 1.1.2021.
2. Η νέα επικουρική είναι υποχρεωτική για όλους, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους σήμερα είναι προαιρετική η επιλογή επικουρικής σύνταξης, όσο και οι αγρότες, να επιβαρυνθούν μηνιαίως με εισφορές από 3%,5%-6,5%, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια για τα οποία έχουν εισφορές στην κύρια σύνταξη.
3. Κάθε ασφαλισμένος έχει τον ατομικό του λογαριασμό στο ΕΤΕΑΕΠ.
4. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών θα αναμορφωθεί και θα αναβαθμιστεί, προκειμένου να διαχειρίζεται τη νέα επικουρική, όντας ταυτόχρονα και ο δημόσιος πάροχος επενδυτικής στρατηγικής.
5. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι, με ατομική τους δήλωση, θα μπορούν να επιλέξουν άλλον επενδυτικό φορέα, μεταξύ λίστας αδειοδοτημένων και πιστοποιημένων φορέων και επαγγελματικών ταμείων.
6. Για πρώτη φορά θα δοθεί η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει τον επενδυτικό φορέα αλλά και το μίγμα της παροχής όπως για παράδειγμα εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη, την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής, αλλά την επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει.
7. Το ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο διαχειριστής των λογαριασμών. Η εποπτεία και ο έλεγχος του συστήματος ανατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
8. Παράδειγμα ένας ασφαλισμένος με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ και 35 χρόνια εργασίας με το σημερινό σύστημα θα λάβει 178 ευρώ επικουρική, ενώ στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα λάβει 257 ευρώ (44% αύξηση).
9. Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει την δυνατότητα από τον πρώτο μήνα ένταξης στο νέο σύστημα που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021 να παρακολουθεί την απόδοση των εισφορών του, να αλλάζει την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί μετά από την παροχή συμβουλών από ειδικούς, ενώ θα έχει την δυνατότητα ρευστοποίησης και καταβολής της σύνταξης του μετά την πρώτη 15ετία. Ωστόσο όσο περισσότερο θα παραμένει στο σύστημα, τόσο υψηλότερο θα είναι το ύψος της επικουρικής σύνταξης που θα λάβει.
Υπό εξέταση θα τεθεί και το πώς κάποιος νέος ασφαλισμένος μετά το 1993,μετά από δική του επιλογή, θα έχει τη δυνατότητα να μεταπηδήσει από το υπάρχον σύστημα επικουρικής ασφάλισης στο νέο σύστημα πλήρους κεφαλαιοποίησης των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Σε κάθε περίπτωση θα δίνεται και η επιλογή της επικουρικής πολύ μειωμένου επενδυτικού ρίσκου, όπου θα προσομοιάζει αρκετά με τη σημερινή επικουρική, ανέφερε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος υφυπουργός Νότης Μηταράκης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS