Τελευταία Νέα
old

Profile: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

tags :
Profile: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Tην επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Profile
Tην επανέναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδφίων μετοχών ανακοίνωσε η Profile.
Συγκεκριμένα, η Profile Systems & Software, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 3/10/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί την επανέναρξη  του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 09.09.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε εφαρμογή της από 11.05.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει κατά την ως άνω ημερομηνία της λήψης της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, 326.904 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,77% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.
 
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης