Το ανοδικό «μάζεμα» στη Τζιρακιάν και τα παλιά σενάρια που επιστρέφουν στην αγορά

Το ανοδικό «μάζεμα» στη Τζιρακιάν και τα παλιά σενάρια που επιστρέφουν στην αγορά
Σενάρια που είχαν ακουστεί στο παρελθόν για συγχώνευση της Europa έχουν επιστρέψει στα χρηματιστηριακά γραφεία
Έχοντας λάβει απόφαση για μετατροπή υποχρεώσεων των βασικών μετόχων σε τιμή 32 ευρώ ανά μετοχή την ώρα που ο τίτλος βρισκόταν στα 0,02 ευρώ στο ταμπλό του ΧΑ, πριν από 26 μήνες, η μετοχή της Τζιρακιάν ξεκίνησε ένα μυθικό ράλι φτάνοντας πλέον σε μία αποτίμηση 5,2 εκατ. ευρώ από μία αποτίμηση όσο μία γκαρσονιέρα που είχε πριν.
Η πρόταση των βασικών μετόχων για μετατροπή υποχρεώσεων σε τόσο υψηλή τιμή είχε δημιουργήσει αίσθηση και πρόσφερε καλή υπεραξία σε όσους είχαν διορατικότητα και μπόρεσαν να πάρουν λίγα από τα πραγματικά λιγοστά κομμάτια που υπήρχαν στο ταμπλό.
Η εισηγμένη διαθέτει μόλις 1,52 εκατ. μετοχές, αν και θα μπορούσε να είχε πολλές περισσότερες αν οι υποχρεώσεις μετατρέπονταν σε μετοχές σε χαμηλότερη τιμή.
Εντύπωση όμως προκαλεί ξανά το ανοδικό μάζεμα μετοχών από τον Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, όποτε η εμπορευσιμότητα της μετοχής το επιτρέπει.
Λόγω των κινήσεών βγαίνουν και πάλι πληροφορίες που υπήρχαν και στο παρελθόν για την επιχειρηματική δραστηριότητα και το μέλλον της εταιρείας.
Πιο αναλυτικά χθες (24/9) ανακοινώθηκε πως ο Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη στις 23/09/2019 σε αγορά 3.300 μετοχών έναντι συνολικού ποσού 10.098 ευρώ και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 23/09/2019 ανέρχεται στο 0,37% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Οι μετοχές αγοράστηκαν προς 3,06 ευρώ.
Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 27/05/2019 είχε αγοράσει 500 μετοχές, έναντι συνολικού ποσού 485,20  ευρώ, ήτοι κάτω από 1 ευρώ ανά μετοχή και στις 13/05/2019 είχε αγοράσει 1.800 μετοχές, έναντι συνολικού ποσού 1.994,67  ευρώ, ήτοι οριακά υψηλότερα από 1 ευρώ ανά μετοχή.  
Τι είναι αυτό άραγε που ωθεί τον κ.Τζιρακιάν στο να αγοράζει μετοχές της εταιρείας του σε τιμές άνω των 3 ευρώ;
Η εταιρεία μετά τη μετοχοποίηση υποχρεώσεων έχει γυρίσει σελίδα και έχει βελτιώσει τον ισολογισμό της.
Αυτό το είχε αποδεχθεί και το ΧΑ όταν στις 26.07.2018 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρείας, αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διότι είχαν αρθεί οι λόγοι ένταξης της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.
Είχε προηγηθεί στις 30 Απριλίου 2018, η διαπραγμάτευση των 254.000 νέων μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 76.200 ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεών της, ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 32 ευρώ, σύμφωνα με την από 31.07.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Η μετοχή όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιεί χαμηλό όγκο πλην μερικών συνεδριάσεων όπως πριν από 2 μήνες που ο όγκος ξεπέρασε τις 54 χιλ. τεμάχια.
Σημειώνεται πως η Τροπαία (πρώην ΣΑΝΥΟ) είχε 54 χιλ. μετοχές οι οποίες πουλήθηκαν τότε. 
Στην αγορά κυκλοφορούν εκ νέου τα παλιά σενάρια για την απορρόφηση της Europa Profil Αλουμινίου, την οποία ελέγχει η οικογένεια ενώ και η Τζιρακιάν έχει μικρό ποσοστό συμμετοχής.
Η Τζιρακιάν κατέχει το 2,3% της Europa Profil Αλουμινίου με αποτίμηση 491 χιλ. ευρώ. 
Επομένως το 100% δίνει μία αποτίμηση 21 εκατ. ευρώ με την Τζιρακιάν να έχει σημαντικά μικρότερη αποτίμηση 5,2 εκατ. ευρώ.
Στην περίπτωση που γίνει συγχώνευση των δύο εταιρειών θα εκδοθούν αρκετές μετοχές οι οποίες θα αυξήσουν την αποτίμηση της εισηγμένης αλλά και θα αλλάξουν και τον ισολογισμό.
 
Ποιοι είχαν βάλει λεφτά στην εταιρεία

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο από τη μεταβολή των ποσοστών των βασικών μετόχων προκύπτει πως τα χρήματα τα είχαν τοποθετήσει στην εταιρεία οι παρακάτω:
Άρις Τζιρακιάν 55.367 μετοχές προς 32 ευρώ έκαστη ήτοι 1,77 εκατ. ευρώ.
Μάιντα Τζιρακιάν 55.367 μετοχές προς 32 ευρώ έκαστη ήτοι 1,77 εκατ. ευρώ και ποσοστό 3,63% από 0%.
Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές 75.637 μετοχές προς 32 ευρώ έκαστη ήτοι 2,42 εκατ. ευρώ και ποσοστό 13,10% από 9,76%.
Κρικόρ Τζιρακιάν 55.367 μετοχές προς 32 ευρώ έκαστη ήτοι 1,77 εκατ. ευρώ και ποσοστό 18,41% από 17,74%.
Europa Profil Αλουμινίου  12.262 μετοχές προς 32 ευρώ έκαστη ήτοι 392 χιλ. ευρώ και ποσοστό 4,56% από 4,51%.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS