Hoyer (Πρόεδρος ΕΤΕπ): Η χρηματοδότηση της Πράσινης Μετάβασης βήμα - βήμα

Hoyer (Πρόεδρος ΕΤΕπ): Η χρηματοδότηση της Πράσινης Μετάβασης βήμα - βήμα
Δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την ιδιωτική χρηματοδότηση, χωρίς την οποία δεν θα υπάρξει πράσινη μετάβαση συζήτησαν οι ηγέτες του κόσμου στη διάσκεψη για το Κλίμα στον ΟΗΕ
Οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα για να καταγράψουν τον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και να υποβάλουν νέες δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι οι ηγέτες δεν κινήθηκαν όσο γρήγορα θα έπρεπε και ζούμε μια μεγάλης κλίμακας κλιματική κρίση, όπως διαπιστώνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Werner Hoyer σε άρθρο του στο Project Syndicate.
Η επιτάχυνση του ρυθμού αλλαγών απαιτεί συνδυασμό προσπαθειών από όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς αφού όπως τονίζει ο Hoyer έχουμε καιρό τώρα κολλήσει στη δεύτερη ταχύτητα.

Η Ηγετική Πρωτοβουλία για την Χρηματοδότηση του Κλίματος (CFLI)
Ευτυχώς, υπάρχει ήδη ένας αυξανόμενος συνασπισμός στον ιδιωτικό τομέα που είναι αφιερωμένος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της Ηγετικής Πρωτοβουλίας για την Χρηματοδότηση του Κλίματος (CFLI).
Με επικεφαλής τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ για την Κλιματική Δράση Michael Bloomberg, δημιουργήθηκε το CFLI για την κινητοποίηση και συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο ως απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.
Αυτό το μήνα η CFLI δημοσίευσε μια νέα έκθεση με τίτλο, «Χρηματοδοτώντας ένα μέλλον με Χαμηλές Εκπομπές Άνθρακα», η οποία περιγράφει τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλιμακωθεί η πράσινη χρηματοδότηση, για να υποστηριχθεί μια ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προσδιορίζοντας παράλληλα και ευκαιρίες για συνεταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, για το κλίμα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Ως τράπεζα της ΕΕ, η αποστολή μας είναι να επενδύσουμε στο μέλλον της Ευρώπης και κανένα ζήτημα δεν είναι σημαντικότερο από την αλλαγή του κλίματος.
Έτσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει καταστεί ο μεγαλύτερος πολυμερής επενδυτής σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα στον κόσμο.
Η δύναμη της αποφασιστικότητάς μας αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής κρίσης.
Με αυτή την ιδιότητα και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των αρχηγών κρατών της Ευρώπης και της εκλεγμένης Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας και να ενισχύσουμε τον ρόλο της ΕΤΕπ ως ειδική τράπεζα για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το καλοκαίρι που μόλις πέρασε οι χώρες της Ευρώπης υπέφεραν από θερμοκρασίες ρεκόρ και μειωμένες αποδόσεις, λόγω της ξηρασίας, ενώ τα φαινόμενα παρουσιάστηκαν ακόμη και σε χώρες που δεν τα είχαν ζήσει.
Οι πλημμύρες και άλλα κλιματικά φαινόμενα κοστίζουν σήμερα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, εκτός από το ότι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές.
Αλλά η κλιματική κρίση αποτελεί επίσης μια ευκαιρία, διότι η χρηματοδότηση για νέες πράσινες υποδομές θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και θα μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση που πνίγει τις πόλεις του κόσμου.
Λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς για την κλιματική αλλαγή, τις πτυχές του προβλήματος και τη στοχοθέτηση επενδύσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ΕΤΕπ θα μπορέσει να διοχετεύσει τουλάχιστον 1 τρισεκ. ευρώ (1,1 τρισεκ. δολάρια) σε έργα χαμηλού άνθρακα κατά την επόμενη δεκαετία.
Για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον το 50% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ θα διατεθεί για τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέχρι το 2025.
Και μέχρι το τέλος του 2020, θα έχουμε ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες μας με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.
Ως σημαντικό πρώτο βήμα, θα καταργήσουμε σταδιακά ενεργειακά έργα που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα.
Και θα τοποθετήσουμε την ΕΤΕπ στο επίκεντρο της πράσινης χρηματοδότησης, ως εκκολαπτήριο για τη χρηματοδότησή της και την παροχή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εφαλτήριο για την κινητοποίηση άλλων, βοηθώντας όλες τις οικονομίες να κάνουν τη μετάβαση σε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
Η μεταβολή των επενδυτικών προτύπων θα επιταχύνει την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα την ώρα που οι δυνάμεις της αγοράς προτιμούν όλο και περισσότερο την καθαρή ενέργεια έναντι των ορυκτών καυσίμων.
Περισσότεροι από τους μισούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από το 2011 και η χώρα φιλοξενεί σήμερα 3,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας, σε σύγκριση με λιγότερες από 100,000 στην εξόρυξη άνθρακα.
Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός αμερικανικών πόλεων και πολιτειών έχει δεσμευτεί να επιτύχει εκπομπές μηδενικού μηδενισμού έως το 2050.
Θα έχουν την υποστήριξη του Beyond Carbon, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρυσι από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις του Bloomberg, για να υποστηρίξουν την πλήρη από-ανθρακοποίηση της αμερικανικής οικονομίας.
Ως διεθνής κοινότητα, πρέπει όχι μόνο να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, αλλά και να μειώσουμε τη χρηματοδότηση της ενέργειας που μολύνει.
Όσον αφορά τα ζητήματα χρηματοδότησης, ουσιαστικά πληρώνουμε για την προώθηση της αλλαγής του κλίματος και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα.
Αυτά τα δημόσια κονδύλια πρέπει να ανακατευθύνονται προς επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα και σε άλλες τεχνολογίες που αλλάζουν παιχνίδι οδηγώντας στην πράσινη μετάβαση.
Τέτοιες επενδύσεις θα έχουν μεγάλες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις, μεταξύ άλλων με τη μείωση των τεράστιων συνεπειών που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στη δημόσια υγεία.
Για το λόγο αυτό, υπάρχουν ορισμένα πρόσθετα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση.

Πρώτον, πρέπει να βελτιώσουμε τα δεδομένα και τα πρότυπα πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Επειδή οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές ήταν επί μακρόν «στο σκοτάδι» για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, δεν θεώρησαν σκόπιμο να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα ή να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους από ακραίες καιρικές συνθήκες
Αυτό αρχίζει να αλλάζει.
Οι συστάσεις της Ειδικής Ομάδας για τις σχετικές με το Κλίμα Οικονομικές Αποκαλύψεις, βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαθέσουν κεφάλαια πιο βιώσιμα και επιτρέποντας στους επενδυτές να ανταμείβουν τις εταιρείες που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την κλιματική αλλαγή.

Δεύτερον, πρέπει να αποσαφηνίσουμε τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται με την πράσινη χρηματοδότηση.
Οι πόλεις ευθύνονται για πάνω από το 70% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά μόνο λίγες πόλεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν αναλάβει θετικές δράσεις προς τη μείωσή τους.
Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές επενδύσεις στην καθαρή μαζική μεταφορά, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και άλλα έργα για τη μείωση των εκπομπών έχουν υποβαθμιστεί.
Οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις να προσελκύσουν κεφάλαια για τέτοια έργα μέσω πρωτοβουλιών όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΤΕπ και συνδιοργανώνεται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις του Bloomberg.
Τρίτον, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε το ηλεκτρικό δίκτυο.
Κίνητρα όπως εκπτώσεις και φορολογικές πιστώσεις επέτρεψαν την επέκταση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, μειώνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Θα πρέπει τώρα να εισάγουμε παρόμοια προγράμματα για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της αποθήκευσης μπαταριών και άλλων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διακοπτόμενης λειτουργίας.
Επιπλέον, η καλύτερη διασύνδεση στο δίκτυο θα επέτρεπε στις περιφέρειες με πλεονάζουσα αιολική και ηλιακή ενέργεια να προμηθεύουν εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας από τη διαθέσιμη προσφορά.
Οι κυβερνήσεις μπορούν να ηγηθούν και στις δύο περιοχές για να ενθαρρύνουν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.
Τέλος, πρέπει να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την αγορά για πράσινες επενδύσεις.
Από το 2007, όταν η ΕΤΕπ ξεκίνησε τα πρώτα πράσινα ομόλογα παγκοσμίως στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, η αγορά των πράσινων ομολόγων αυξήθηκε σε περισσότερα από 136 δισεκ. δολάρια.
Αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι μόνο μια πτώση στον ωκεανό της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων των 100 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ως εκ τούτου, η ΕΤΕπ βοηθά την ΕΕ να αναπτύξει μια τυποποιημένη ταξινόμηση για βιώσιμη χρηματοδότηση, έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν να συγκρίνουν «τα μήλα με μήλα», όπως γίνεται στην περίπτωση οποιουδήποτε τυποποιημένου ομολόγου.
Καλύτερες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνει μια επένδυση, θα επιτρέψουν στους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, οδηγώντας έτσι περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Αυτός είναι ο τρόπος χρηματοδότησης της πράσινης μετάβασης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS