Προ νέων εξαγορών η Μυτιληναίος δήλωσε ο πρόεδρος στο teleconference με τους αναλυτές - Τι είπε για τα ενεργειακά

Προ νέων εξαγορών η Μυτιληναίος δήλωσε ο πρόεδρος στο teleconference με τους αναλυτές - Τι είπε για τα ενεργειακά
Μηχανισμοί ευελιξίας, target model, απελευθέρωση αγοράς και απολιγνιτοποίηση στο επίκεντρο του teleconference
Έτοιμος για νέες κινήσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις δήλωσε ο CEO της Mytilineos κ. Ε.Μυτιληναίος κατά το teleconference προς τους επενδυτές.
"Θα κινηθούμε σύντομα, έχουμε επιτύχει ανάπτυξη οργανικής κερδοφορίας, ταμειακές ροές και ισχυρό ισολογισμό, άρα έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για νέες εξαγορές", δήλωσε ο πρόεδρος, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία γιγαντώθηκε.
Την απουσία των Μηχανισμών Ευελιξίας από τον Μάρτιο του 2019 επεσήμανε προς τους αναλυτές.
«Ευελπιστούμε πλέον στον Μόνιμο Μηχανισμό Ευελιξίας μέσα από το Target Model» σημείωσε.
Όσον αφορά την ΔΕΗ σημείωσε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πώς η νέα κυβέρνηση θα επιταχύνει την απελευθέρωση της αγοράς και σημείωσε τις ισχυρές προοπτικές με νέο μείγμα του τομέα EPC, τόσο στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πάρκων (ΜΕΤΚΑ EGN), των υβριδικών έργων καθώς και τις υποδομές (infrastructure) για την ΜΕΤΚΑ.
Σημείωσε επίσης ότι η απολιγνιτοποίηση είναι ασφαλώς θετική εξέλιξη και ότι  οι υψηλές τιμές των ρύπων θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αγορά, καθώς η ΔΕΗ με την λανθασμένη απόφαση της Πτολεμαϊδας 5 που πληρώνει ακόμα και σήμερα έχει δεσμεύσει 1,4 δις για μια λιγντική μονάδα που από μόνη της έχει πρόβλημα, ενώ με 300 εκατ θα μπορούσε να είχε κατασκευάσει μια μονάδα φυσικού αερίου με 800MW.
Τόνισε επίσης ότι το χαρτοφυλάκιο του φυσικού αερίου έχει διευρυνθεί σημαντικά με ποσοστό άνω του 30% και θα διευρυνθεί περαιτέρω και εκεί γίνονται και κινήσεις αντιστάθμισης όταν κρίνεται σκόπιμο.
Το στίγμα του Ε. Μυτιληναίου για τις εξαγορές προς τους ξένους θεσμικούς παραπέμπει στο "σαν έτοιμος από καιρό", και δημιουργεί προσδοκίες ότι το φάσμα των ενεργειακών προς ιδιωτικοποίηση εταιριών είναι στο στόχαστρο.
Και αυτό γιατί με άνεση πια η εταιρία θα βρει την χρηματοδότηση να κάνει ένα ακόμα μεγαλο βήμα, που αρχίζει να αναμένει η αγορά.
 

Η ενέργεια εξελίσσεται στον μεγαλύτερο τομέα του Ομίλου - Στο 10,9% το μερίδιο στην παραγωγή

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €460,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε 46,5% του συνολικού κύκλου εργασιών το A’ Εξάμηνο του 2019, έναντι €236,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €50,3 εκατ., από €12,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 309,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κατά την οποία είχε διαμορφωθεί ένα αδύναμο περιβάλλον για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου.
Η ισχυρή επίδοση στο Α’ Εξάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατά 29% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας που ξεπέρασαν τις 2,6 TWhrs.
Συνυπολογίζοντας την παραγωγή από ΑΠΕ η συνολική παραγωγή της Εταιρείας ανήλθε στις 2,8 TWhrs που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης.
Το 1ο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 4,1%, υπερδιπλάσιων τιμών CO2 (+116%) και αυξημένων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να διαμορφώνεται στα €66,7 €/MWh αυξημένη κατά 26,5% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2018.

ΑΠΕ και Protergia
 
Στην παραγωγή από ΑΠΕ καταγράφηκε αύξηση 79,0% καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 190,3 MW, ενώ άλλα 30,2 MW βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €13,4 εκατ. από €7,3 εκατ. με το EBITDA περιθώριο να διαμορφώνεται σε 70,4%.
Η δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €6,5 εκατ. το Ά Εξάμηνο του 2019 έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η Protergia στο Ά εξάμηνο του 2019 συνέχισε να ενισχύει τη θέση της αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς σε 5,1% από 4,0% στο τέλος του 2018 ξεπερνώντας πλέον τους 150χιλ. πελάτες.
Σημαντική ήταν η ανάπτυξη της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου με τον κύκλο εργασιών στο Ά Εξάμηνο του 2019 να διαμορφώνεται σε €94,8 εκατ. από €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

To νέο μείγμα στο EPC και η άνοδος της METKA EGN

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €235,7 το 2019, που αντιστοιχεί σε 23,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €196,0 εκατ. το 2018.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €35,0 εκατ. έναντι €34,3 εκατ. το 2018, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,9%.
Η ΜΕΤΚΑ EGN αποτελεί το νέο βραχίονα του ομίλου με εκθετική ανάπτυξη στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες
Συνολικά η δραστηριότητα κατασκευής Φ/Β μονάδων μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN κατέγραψε συνεισφορά στο Ά Εξάμηνο του 2019 στον Κύκλο Εργασιών €72,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €10,8 εκατ.
Παράλληλα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €1,2 δισ. ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται €369,5 εκατ. Φ/Β έργων.
Η METKA EGN επιτυγχάνει γοργή γεωγραφική διείσδυση και εδραιώνεται διεθνώς ως πάροχος λύσεων καθαρής ενέργειας, σε ένα οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που ψάχνει επιτακτικά διεξόδους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η εταιρεία εξαπλώνει τις δραστηριότητες της αναλαμβάνοντας νέα έργα συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 500 MW σε στοχευμένες αγορές αποκτώντας πλέον παρουσία και στις 5 Ηπείρους.
Το νέο έργο της METKA EGN στην Αυστραλία, συνολικής ισχύος 250MW, για το οποίο υπεγράφη πρόσφατα 10ετής σύμβαση με ιδιώτη πελάτη, σηματοδοτεί επιπλέον, την επέκταση της εταιρείας στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων παγκοσμίως, στοχεύοντας στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.
Τέλος, αναφορικά με την παραδοσιακή δραστηριότητα έργων EPC, η MYTILINEOS ανέλαβε την Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) μια νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας ισχύος 110 MW. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €118 εκατ., και η ολοκλήρωση της μονάδας αναμένεται να επιφέρει μείωση 70% των εκπομπών CO2.
Παράλληλα σημαντικά έργα είναι και η  «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή (EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος $369 εκ., που στην τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €66,9 εκ.
«Προμήθεια, Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβολταΐκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 100 MWp» στην περιοχή Ζαμπούλ του Καζακστάν (ΜΚΑΤ) συμβατικού τιμήματος $ 78,4 εκ. και ΚΖΤ 5.118,7 εκ., που στην τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 36,1 εκ.
 «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει υβριδικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης» στη Νιγηρία συμβατικού τιμήματος NGN 12,6 δισ., που στην τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 22,2 εκ.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS