Η Πειραιώς θέλει να πληρώσει τόκους 165,46 εκατ για το Cocos στις 4/12… οι 4 εναλλακτικές λύσεις και το δικαίωμα πληρωμής τόκων με μετοχές

Η Πειραιώς θέλει να πληρώσει τόκους 165,46 εκατ για το Cocos στις 4/12… οι 4 εναλλακτικές λύσεις και το δικαίωμα πληρωμής τόκων με μετοχές
Με βάση τον νόμο εάν δεν καταβληθεί ο τόκος για δεύτερη φορά οι ομολογίες της Πειραιώς.... μετατρέπονται σε μετοχές στα 6 ευρώ έναντι 3 ευρώ περίπου που είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.
Η τράπεζα Πειραιώς στις 4 Δεκεμβρίου 2019 θα καταβάλλει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι μέτοχος με 26% τα 165,46 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν σε τόκους των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές Cocos ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ.
Ο σχεδιασμός της διοίκησης Χρήστου Μεγάλου είναι να πληρώσει τους τόκους.
Είχε προηγηθεί το 2018 όπου αποφασίστηκε να μην καταβληθεί ο τόκος για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας και η τότε απόφαση δεν αποτέλεσε γεγονός ενεργοποίησης.
Με βάση τον νόμο εάν δεν καταβληθεί ο τόκος για δεύτερη φορά οι ομολογίες μετατρέπονται σε μετοχές στα 6 ευρώ έναντι 3 ευρώ περίπου που είναι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Ωστόσο όπως έχει επισημάνει κατά καιρούς το bankingnews ορισμένοι ξένοι θα ήθελαν να εξεταστούν και άλλες λύσεις.
Ποιες είναι αυτές οι λύσεις και τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν;

1)Η Πειραιώς πληρώνει τα 165,466 εκατ ευρώ για τις μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές Cocos ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου 2019.
Η Πειραιώς εμφανίζεται συνεπής στις πληρωμές καταβολής τόκων αλλά στο τέλος του 2022 θα πρέπει να καταβάλλει 2,040 δισεκ σε κεφάλαιο και 661,8 εκατ τόκους στο διάστημα 2019 με 2022.
Συνολικά δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλει στο ΤΧΣ 2,7 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση που η Πειραιώς αποφασίσει να είναι συνεπής θα πρέπει έως το 2022 να πληρώσει 2,7 δισεκ. ευρώ για να μην μετατραπεί το cocos σε μετοχές.

2)Αποφασίζει η Πειραιώς να μην πληρώσει τους τόκους των 165,46 εκατ ευρώ για το ομολογιακό 2,040 δισεκ. ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου και τότε αυτομάτως ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής των 2,040 δισεκ. ομολόγων σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ έναντι τρέχουσας τιμής στα 3 ευρώ.
Ορισμένοι ξένοι θεωρούν την λύση αυτή την πλέον ενδεδειγμένη γιατί η Πειραιώς βγάζει από πάνω της το βάρος της εξόφλησης των 2 δισεκ. και η τιμή μετατροπής των Cocos σε μετοχές θα πραγματοποιηθεί σε τιμή 100% υψηλότερη της τρέχουσας στα 6 ευρώ έναντι 3 ευρώ της μετοχής αυτή την περίοδο.
Τα 6 ευρώ είναι η τιμή της αύξησης κεφαλαίου το 2015 μετά το reverse split.
To TXΣ θα βρεθεί από 26% σε 58% και ουσιαστικά η μόνη αλλαγή θα είναι ο διπλασιασμός του ποσοστού του βασικού μετόχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

3)Η Πειραιώς πληρώνει κανονικά τους τόκους 165,46 εκατ ετησίως και στο τέλος του 2022 ζητάει παράταση στον χρόνο αποπληρωμής του Cocos άλλα 4 χρόνια.
Εάν αυτό συμβεί μεταξύ 2019 και 2026 η Πειραιώς θα έχει πληρώσει σε τόκους 1,7 δισεκ. καθώς το επιτόκιο στα Cocos είναι 8% και τα 2 δισεκ. του Cocos συνολικά 3,7 δισ
Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ξεπεράσει ένα βασικό εμπόδιο να μην θεωρηθεί η παράταση – επιμήκυνση του Cocos κρατική βοήθεια state aid.

4)Η Πειραιώς αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα της να πληρώσει τόκο 165,466 εκατ με την έκδοση κοινών μετοχών πρωτογενώς αντί για μετρητά.
Να πραγματοποιηθεί δηλαδή αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος των 165,46 εκατ ευρώ που αφορούν τους τόκους του Cocos και η Πειραιώς να εξοφλήσει τους ετήσιους τόκους όχι με μετρητά αλλά με μετοχές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS