Elbisco: Μείωση καθαρών ζημιών το 2018 - Προς ομολογιακό δάνειο 35 εκατ ευρώ

Elbisco: Μείωση καθαρών ζημιών το 2018 - Προς ομολογιακό δάνειο 35 εκατ ευρώ
Το μικρό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 36,27%
Mείωση των καθαρών ζημιών και αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η ELBISCO το 2018 με τις πωλήσεις του εξωτερικού να ανέρχονται στο 14% επί του συνολικού της τζίρου.
Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 114,44 εκατ. ευρώ έναντι 109,3 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 36,27%, ενώ την προηγούμενη χρήση σε 36,84%.
Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που εξελίχθηκε σε επίπεδο τιμών και την αύξηση των προσφορών κυρίως στην κατηγορία του ψωμιού.
Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημιές 846 χιλ ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.
Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής νέου ομολογιακού δανείου ποσού 35 εκατ. ευρώ με σκοπό την αναδιάταξη των υφιστάμενων δανείων της.
Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να επέλθει αύξηση στον συνολικό καθαρό δανεισμό της.
Τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησε η κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής φρυγανιάς στο εργοστάσιο Χαλκίδας όπου και ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο, στα μέσα του 2018.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του νέου εργοστασίου και προοδευτικά κάλυψε μέρος των παραγωγικών αναγκών σε φρυγανιά όπου και έκλεισε ο κύκλος αυτός με πλήρη κάλυψη της παραγωγής από τη νέα μονάδα στις αρχές του 2019.
Η λειτουργία της νέας γραμμής θα δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της φρυγανιάς κατά περίπου 40%. Οι πρόσθετες ποσότητες παραγωγής προγραμματίζεται να κατευθυνθούν σε εξαγωγές, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες του λιανεμπορίου διεθνώς.
Στον χώρο των εξαγωγών, η εταιρεία έχει ήδη παρουσία σε περισσότερες από 20 αγορές, με πωλήσεις που εκπροσωπούν το 14% του συνόλου του κύκλου εργασιών στις κατηγορίες των μπισκότων, αλμυρών κράκερ και φρυγανιάς.
Η θυγατρική εταιρεία Zitoluks A.D στο 2018 πέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θετική κερδοφορία με κέρδη προ φόρων 577 χιλ. ευρώ.
Οι πωλήσεις παρουσίασαν οριακή μείωση -1% κυρίως λόγω κατάργησης προϊόντων χαμηλής κερδοφορίας.
Το μικτού κέρδους επίσης είχε μείωση και διαμορφώθηκε στο 29% λόγω αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά 5% με κύριο παράγοντα την αύξηση των τιμών στο σιτάρι κατά 6%.
Η εταιρεία προέβη σε αυξήσεις τιμών όπως και η υπόλοιπη αγορά οπότε στόχος παραμένει η επαναφορά της μικτής κερδοφορίας σε υψηλότερα επίπεδα. Τα δάνεια μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 466 χιλιάδες με αντίστοιχη μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα Ευρώ 120 χιλιάδες (-25%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, οι προοπτικές που χαρακτηρίζουν την αγορά άρτου και λοιπών αρτοσκευασμάτων στην Ελλάδα διαγράφονται συντηρητικά θετικές για τα επόμενα έτη.
Οι κύριοι παράγοντες που θα επιδράσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη συνδέονται με την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, την έμφαση στην ποιότητα, την φρεσκάδα και την υγιεινή του ψωμιού.
«Η στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου με αντίστοιχη στρατηγική στοχεύει σε ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος με τη νέα γραμμή παραγωγής φρυγανιάς στην Χαλκίδα θα υποστηρίξει περαιτέρω την στρατηγική θέση της Εταιρείας αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα σε είδη φρυγανιάς καθώς και σε νέα καινοτόμα προϊόντα αλλά επίσης δίνοντας ώθηση για ανάπτυξη σε νέες αγορές με ανταγωνιστικούς όρους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομιλου η αγορά του λιανεμπορίου στο 2018 παρουσίασε αύξηση 2,7% σε συνέχεια της ανάπτυξης έως και 2% στο 2017, με τον κλάδο των τροφίμων να ακολουθεί με αντίστοιχη ανάπτυξη.
Σε είδη καταστημάτων, όλοι οι τύποι καταστημάτων παρουσίασαν ανάπτυξη αλλά κυρίως των Υπερμάρκετς λόγω της βελτιούμενης πορείας των πρώην καταστημάτων Μαρινόπουλος ως Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη.
Αναφορικά με τις τιμές στο σύνολο της αγοράς, μετά από μια χρονιά στο 2017 αρνητικής πορείας με -1,1% οι τιμές στο 2018 σταθεροποιούνται χωρίς περαιτέρω μείωση.
Παρόλα αυτά, οι σχετικά χαμηλές τιμές των προϊόντων σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό των επωνύμων επηρεάζει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία παρουσιάζουν αρνητική ανάπτυξη -1,3 με μερίδιο στο 15,7%, το χαμηλότερο από το 2010 (IRI DATA).

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS