Πανγαία: Χωρίς τους βασικούς μετόχους και με προσφορά σε εξωτερικό και Ελλάδα η ΑΜΚ

Πανγαία: Χωρίς τους βασικούς μετόχους και με προσφορά σε εξωτερικό και Ελλάδα η ΑΜΚ
Πως θα «τρέξει» η συνδυασμένη προσφορά. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης ώστε να ενισχυθεί το free float. Δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ οι βασικοί μέτοχοι.
Με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών θα υλοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου της Prodea Real Estate (πρώην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ).
Όπως προκύπτει από το πληροφοριακό υλικό για τα θέματα της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης, το οποίο έχει αναρτήσει η Prodea στην ιστοσελίδα της από τις 8 Αυγούστου, ενημερώνοντας σχετικά το επενδυτικό κοινό, οι μέτοχοί της θα κληθούν σήμερα να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ ώστε να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις για το χρόνο και τους όρους διεξαγωγής της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Το πληροφοριακό δελτίο αποκαλύπτει ότι η αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα αποτελείται  από α) μία ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές καθώς και β) μία εγχώρια προσφορά σε εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με έκδοση ενημερωτικού δελτίου.
Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να ενισχυθεί το ισχνό σήμερα free float της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ.
Για το λόγο αυτό οι υφιστάμενοι μέτοχοι πλειοψηφίας δεν προτίθενται, κατά δήλωσή τους, να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS