Τελευταία Νέα
Speculator

Η «απεξάρτηση» της BriQ Properties από την Quest και η ανάπτυξη μέσω ομολογιακού και αύξησης κεφαλαίου

Η «απεξάρτηση» της BriQ Properties από την Quest και η ανάπτυξη μέσω ομολογιακού και αύξησης κεφαλαίου
Στόχος η αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων μέσω επενδύσεων σε επαγγελματικά ακίνητα εισοδήματος που προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις
Σημαντική μείωση της εξάρτησης από τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Quest παρουσιάζουν τα μισθώματα της BriQ Properties, ενώ με τις επενδύσεις που προγραμματίζονται η μείωση θα συνεχιστεί.
Την 30η Ιουνίου 2019 το 64,5% των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα προέρχεται από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Quest Συμμετοχών Α.Ε..
Το ποσοστό αυτό είναι εμφανώς μειωμένο εν συγκρίσει με την 30η Ιουνίου 2018 όπου το 84,5% των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα προερχόταν από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Quest Συμμετοχών Α.Ε.
Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των συνοπτικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, το ποσοστό των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα που προέρχεται από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Quest Συμμετοχών Α.Ε. έχει περαιτέρω μειωθεί σε 59,3%, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας.
Την 30η Ιουνίου 2019 οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονταν σε 13,064 εκατ. ευρώ έναντι 9,64 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018, ενώ έχει υπογράψει και κοινό ομολογιακό δάνειο με τη Eurobank ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε ακίνητα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει χρήση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου.  
Επιπλέον έλαβε απόφαση η γενική συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η εταιρεία βασική προτεραιότητα για το 2019 είναι η άντληση κεφαλαίων έως το ποσό των 50 εκατ. ευρώ.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με την επενδυτική της πολιτική.
Βασικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας αλλά και της εν λόγω αύξησης αποτελεί η αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων μέσω επενδύσεων σε επαγγελματικά ακίνητα εισοδήματος που προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις ή/και έχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να αποφέρουν υπεραξία στους μετόχους.
Σημειώνεται πως η εύλογη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα κατά την 30η Ιουνίου 2019 ανερχόταν σε 43,654 εκατ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελείται από 6 κτίρια γραφείων, 4 κτίρια αποθηκευτικών χώρων (logistics), 2 ξενοδοχεία, 1 κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα (μικτής χρήσης), 1 κατάστημα, 1 κτίριο κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και 1 οικόπεδο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης