Προς νέα εμπλοκή στην Creta Farms: Οι όροι του Εμμ. Δομαζάκη, η στάση του Κ. Δομαζάκη και η αντίδραση των τραπεζών

Προς νέα εμπλοκή στην Creta Farms: Οι όροι του Εμμ. Δομαζάκη, η στάση του Κ. Δομαζάκη και η αντίδραση των τραπεζών
Ο Κ. Δομαζάκης δέχεται τη σύσταση ενεχύρου χωρίς όρους για τις τράπεζες
Περιπλέκεται η κατάσταση στην Creta Farms στο σκέλος της εύρεσης στρατηγικού επενδυτή καθώς αναμένεται η επίσημη αντίδραση των πιστωτριών τραπεζών στις απαντητικές επιστολές που έλαβαν από τον Εμμανουήλ Δομαζάκι και  Κωσταντίνο Δομαζάκη.
Και αυτό διότι από την μια πλευρά ο κ. Εμ. Δομαζάκις δέχεται τη σύσταση ενεχύρου υπό όρους (επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews) ενώ ο κ. Κ Δομαζάκης δέχεται τη σύσταση ενεχύρου χωρίς όρους για τις τράπεζες.
Οι όροι που θέτει ο κ. Εμμ. Δομαζάκις σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews δεν ικανοποιούν τις τράπεζες.
Αναλυτικότερα οι τράπεζες σύμφωνα με επιστολή που είχαν αποστείλει και στους δύο μετόχους, της οποίας έχει λάβει γνώση το bankingnews, ζητούσαν προκειμένου να εξετάσουν το αίτημα για νέα χρηματοδότηση έως 8 εκ ευρώ που υπέβαλε η διοίκηση της εταιρίας:

- Την σύσταση ενεχύρου υπέρ των Πιστωτών επί του συνόλου των μη ενεχυρισμένων μετοχών της εταιρίας , οι οποίες τελούν εν γένει υπό τον άμεσο έλεγχο των βασικών μετόχων , συμπεριλαμβανομένων των μετοχών για τις οποίες έχει διοριστεί εντολοδόχος μέτοχος. Το εν λόγω ενέχυρο θα επεκτείνεται μεταξύ άλλων και στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από έκαστη μετοχή τα οποία θα ασκούνται από τους πιστωτές ενεχυρούχους δανειστές.

- Την συμφωνία ότι η ενάσκηση των  δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από το σύνολο των ήδη ενεχυριασμένων μετοχών (σ.σ. 19% από 9,5% του ποσοστού που κατέχει ο κάθε ένας εκ των δύο βασικών μετόχων) θα ανήκει στους Πιστωτές-ενεχυρούχους δανειστές

- Την προηγούμενη έγγραφη δέσμευση της εταιρίας για την ενεχυρίαση των σημάτων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρίας (είτε έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβασή τους από την Novaplot είτε , σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης , αμέσως μετά την υλοποίηση της μεταβίβασης) , υπέρ των Πιστωτών.

- Την προηγούμενη εκχώρηση υπέρ των Πιστωτών της υφιστάμενης απαίτησης της Εταιρίας από την εταιρία με την επωνυμία ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΕ , η οποία ανέρχεται σε περίπου 8,6 εκ ευρώ.

Από την ανακοίνωση της Creta Farms προκύπτει ότι ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις κάνει απολύτως δεκτό μόνο τον όρο 2 δηλαδή να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές για τις οποίες έχει συσταθεί ενέχυρο (9,5%) ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά για τον όρο 4 περί ενεχυρίασης της απαίτησης της Ευρωκρέτα.
Δεν κάνει πλήρως δεκτό τον όρο 1   θέτοντας « όρο ότι τα δικαιώματα ψήφου των έως σήμερα μη ενεχυριασμένων μετοχών θα ασκηθούν μόνο σε περίπτωση κατά την οποία εντοπισθούν εμπόδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου νέου επενδυτή, ώστε μέσω της ενάσκησης του δικαιώματος
ψήφου, τα εν λόγω εμπόδια να αρθούν και να ολοκληρωθεί η συμφωνία που θα αφορά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τα συμφέροντα της εταιρείας και
των μετόχων της. Επίσης απορρίπτει την ενεχυρίαση των σημάτων της εταιρίας αλλά αντί αυτού παρέχει έγγραφη δέσμευση ότι η εταιρία δεν θα εκχωρήσει τα σήματα σε τρίτο μέρος.
Η επιστολή- απάντηση του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι έφτασε χθες στις τράπεζες ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκις είχε απαντήσει όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές προχθές.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκις δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση αλλά όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες τραπεζικές πηγές δέχεται την ενεχυρίαση του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει αλλά υπό την προϋπόθεση ότι το ίδιο ταυτόχρονα θα πράξει ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS