Αλλαγή σχεδίων για τα ΕΛΠΕ: Το ελληνικό δημόσιο θα διαθέσει το 35% μέσω του χρηματιστηρίου – Διατηρεί τα ποσοστά o Λάτσης

Αλλαγή σχεδίων για τα ΕΛΠΕ: Το ελληνικό δημόσιο θα διαθέσει το 35% μέσω του χρηματιστηρίου – Διατηρεί τα ποσοστά o Λάτσης
Ο νέος σχεδιασμός, που αποτελεί προϊόν συνεννόησης μεταξύ των δυο μετόχων (Δημόσιο και Όμιλος Λάτση) αναμένεται να «κλειδώσει» σε όλα τα σημεία του τις αμέσως επόμενες ημέρες
Μέσω του Χρηματιστηρίου και μόνο με τη διάθεση του ποσοστού του Δημοσίου (35%) θα προχωρήσει η δεύτερη προσπάθεια περαιτέρω αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ.
Ο νέος σχεδιασμός, που αποτελεί προϊόν συνεννόησης μεταξύ των δυο μετόχων (Δημόσιο και Όμιλος Λάτση) μετά την αποτυχία της συνδυασμένης πώλησης μέσω διεθνούς διαγωνισμού, αναμένεται να «κλειδώσει» σε όλα τα σημεία του τις αμέσως επόμενες ημέρες και με τη συνδρομή των συμβούλων αποκρατικοποιήσεις που θα προσληφθούν άμεσα.
Στις προθέσεις και της κυβέρνησης, όπως επιβεβαιώνουν κυβερνητικοί παράγοντες, είναι να μην εξαιρεθεί από την πώληση η δραστηριότητα των υδρογονανθράκων, που σημαίνει ότι θα προχωρήσει πιθανότητα με νομοθετική ρύθμιση η κατάργηση της εταιρίας Holding, που είχε συσταθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού της προηγούμενης κυβέρνησης, για να μεταφερθεί σε αυτή το χαρτοφυλάκιο που διαθέτουν τα ΕΛΠΕ στους υδρογονάνθρακες.
Άρα το ποσοστό του δημοσίου στις έρευνες των υδρογονανθράκων δεν θα είναι μέσω της Holding στο 51% αλλά μειοψηφικό και πιθανότατα αναλογικά με την συμμετοχή των ΕΛΠΕ στα δικαιώματα έρευνας ανά περίπτωση.
Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος Λάτση ωφελείται, αν διατηρήσει το υψηλό ποσοστό που κατέχει σήμερα στα ΕΛΠΕ και δεν πουλήσει τελικά, σε σχέση με τα δικαιώματα στις έρευνες των υδρογονανθράκων.
Αναλογικά ωφελούνται και οι μελλοντικοί μέτοχοι των ΕΛΠΕ, ταυτόχρονα, το management των ΕΛΠΕ θα αναλάβει να εκπονήσει επενδυτικά σχέδια με budget πολύ υψηλά, για να υλοποιηθούν οι έρευνες.
Προφανώς η στρατηγική του ομίλου Λάτση άλλαξε ριζικά σε σχέση με την εταιρία μετά και την επιτυχή διαχείριση του δικού της manager κ. Α. Σιάμισιη.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Κάτω από τη Holding θα βρίσκονταν με τη μορφή ξεχωριστών θυγατρικών εταιριών οι τωρινές αλλά και οι μελλοντικές παραχωρήσεις δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης ανά περιοχή, που απέκτησαν τα ΕΛΠΕ  ή θα αποκτήσουν μέσω διαγωνισμών.
Πρόκειται για πέντε θυγατρικές που κατέχουν προς τα παρόν τα ΕΛΠΕ και συγκεκριμένα :
    • Η εταιρεία ΕΛΠΕ Αρτα-Πρέβεζα (ΕΛΠΕ 100%).
    • Η εταιρεία ΕΛΠΕ Κυπαρισσιακός (ΕΛΠΕ 100%).
    • Η εταιρεία του Πατραικού (EΛΠΕ 50% ως operator και Edison 50%).
    • Η εταιρεία του οικοπέδου 2 στο Ιόνιο (Total 50% operator, EΛΠΕ 25% και Edison 25%).
    • Η εταιρεία της Κρήτης (Total 40% διαχειριστής- ExxonMobil 40% και ΕΛΠΕ 20%)
Στη Holding εταιρία το δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο του 51%.
Το σχέδιο της νέας κυβέρνησης είναι ο τομέας των υδρογονανθράκων να διατηρηθεί ως μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου, και όχι ως διακριτή εταιρία.
 
Πηγή www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS