Με καλό όγκο ενισχύεται 8% η Reds – Μια ματιά στα θεμελιώδη και στα σχέδια της εισηγμένης

Με καλό όγκο ενισχύεται 8% η Reds – Μια ματιά στα θεμελιώδη και στα σχέδια της εισηγμένης
Ο όμιλος εμφάνισε βελτιωμένη κερδοφορία το 2018, λόγω και των κερδών από αποτίμηση ακινήτων
Με καλό όγκο προσεγγίζει τα υψηλά έτους η μετοχή της Reds η οποία στο πρόσφατο ράλι του ΧΑ είχε μείνει πίσω.
Ο όμιλος εμφάνισε βελτιωμένη κερδοφορία το 2018, λόγω και των κερδών από αποτίμηση ακινήτων.
Η μετοχή βρίσκεται στα 1,2550 ευρώ με άνοδο 8,19% και όγκο 41 χιλ. τεμάχια.
Το υψηλό έτους είναι στα 1,30 ευρώ.
Οι πωλήσεις το 2018 ανήλθαν στα 6,3 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,54 εκατ. ευρώ από ζημιά 1,51 εκατ. ευρώ.
Στη χρήση είχε κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ από αντιστροφή αποτίμησης επενδυτικού ακινήτου.
Τα ίδια κεφάλαια είναι στα 93,9 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 30,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων δανειακές τα 23,5 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 6 4 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως ο καθαρός δανεισμός είναι στα 16,3 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος επανεξετάζει τους όρους το δανείων επιτυγχάνοντας καλύτερα spreads.
Στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισηγμένη στη λογιστική κατάσταση χρήσης 2018:
Εμπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής.
Η Εταιρία διατηρεί μισθωμένο το σύνολο (100%) της προς εκμετάλλευση επιφανείας του πάρκου και έχει ξεκίνησε στις αρχές του τελευταίου τριμήνου του 2018 την ανέγερση του κυρίως κτιρίου της επόμενης φάσης ανάπτυξης του πάρκου, συνολικής δομήσιμης επιφανείας 15.200 τ.µ. περίπου µε εξασφαλισμένη τραπεζική χρηματοδότηση και προσυμφωνημένη τη μίσθωση άνω του 60% των επιφανειών, ποσοστό που αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 80% στο Α΄ εξάµηνο του 2019.
Εμπορικό – Επιχειρηματικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. To Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του ΥΠΕΝ ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη της ΠΟΑΠ∆.
Η ανάρτηση του πολεοδομικού σχεδίου είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι εντός της χρήσης του 2019 θα εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο θα επιτρέπει την έκδοση των οικοδομικών αδειών.
Βίλλα Καμπά και Οικιστικό συγκρότημα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής.
Η Εταιρία έχει εκδώσει τις άδειες ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσματος και δόμησης του οικιστικού συγκροτήματος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των ακινήτων σε επόμενη φάση.
Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα.
Η Εταιρία εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημείωσή της και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.
Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου.
Μετά την έκδοση, µε βελτιωμένους όρους δόμησης, του ρυμοτομικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης, η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή.
Επίσης, υπό εξέλιξη βρίσκεται η νομική διεκδίκηση σχετικής αποζημείωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόμησης από το ∆ήμο Βουκουρεστίου.
Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου.
H Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει, οικιστικού συγκροτήματος 72 διαμερισμάτων στη παραλίμνια περιοχή της Λίμνης Baneasa.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS