Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Profile – Διπλασιασμός κερδών, ισχυρή ρευστότητα

Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Profile – Διπλασιασμός κερδών, ισχυρή ρευστότητα
Κέρδη 1 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο για την εισηγμένη με την Alpha Finance και τη Eurobank να περιμένουν για το σύνολο του 2019 καθαρά κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ
Εξαιρετικά αποτελέσματα με διπλασιασμό κερδοφορίας εμφάνισε η Profile στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στο 1 εκατ. ευρώ από 0,5 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις στα 7,6 εκατ. ευρώ από 6,34 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA ανήλθαν στα 2,1 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος έχει ταμειακά διαθέσιμα 11,9 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 2 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 18,6 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός στα 4,4 εκατ. ευρώ περίπου.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 1,63 εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη έχει αποτίμηση 50 εκατ. ευρώ περίπου με καθαρό δανεισμό αρνητικό κατά 9,5 εκατ. ευρώ.
Με μία υπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κερδών θα μπορούσε να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο για όλη τη χρήση, η εισηγμένη θα είχε μία κερδοφορία κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ.
Εξαιρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα η αποτίμηση είναι στα 40,5 εκατ. ευρώ άρα ένα εκτιμώμενο p/e 16,2 φορές.
Ωστόσο, η Eurobank σε ανάλυσή της περίμενε καθαρά κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ το 2019 και 2,2 εκατ. ευρώ το 2020.
Την ίδια εκτίμηση έχει και η Alpha Finance άρα το p/e είναι στις 22,5 φορές και στο αισιόδοξο, δικό μας σενάριο στις 16 φορές.

BREAKING NEWS