Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Intralot – Αρνητική η καθαρή θέση του ομίλου

Μια ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Intralot – Αρνητική η καθαρή θέση του ομίλου
Συνεχίστηκε η υποχώρηση του τζίρου, η αύξηση του δανεισμού και η εμφάνιση ζημίας στην τελική γραμμή. 
Νέα απογοητευτικά αποτελέσματα δημοσίευσε στο εξάμηνο η Intralot και έχουν ως συνέπεια να γυρίσει αρνητική η καθαρή θέση (σύνολο καθαρής θέσης).
Πιο αναλυτικά, μείωση εσόδων 7,6%, μείωση EBITDA 15,9 εκατ. ευρώ και ζημιές 27,3 εκατ. ευρώ από ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Intralot στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Παράλληλα λόγω και της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου 16 ο καθαρός δανεισμός σημείωσε νέα αύξηση ανερχόμενος στα 652,4 εκατ. ευρώ ή αυξημένος κατά 37,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2018.
Αύξηση σημείωσαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφούμενες στα 49 εκατ. ευρώ από 36,7 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 58,6 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης είναι αρνητικό κατά 4,2 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ για να μεταφερθούν οι μετοχές μίας εταιρείας στην επιτήρηση θα πρέπει στα ετήσια ενοποιημένα αποτελέσματα να έχει συνολική καθαρή θέση αρνητική.
Σημειώνεται πως σήμερα στις 17:00 η εταιρεία μέσω τηλεδιάσκεψης θα ενημερώσει τους αναλυτές

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS