Στα 1,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι αγορές κυπριακών ομολόγων στο τέλος Ιουλίου από την ΕΚΤ

Στα 1,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι αγορές κυπριακών ομολόγων στο τέλος Ιουλίου από την ΕΚΤ
Οι αγορές κυπριακών ομολόγων στις δευτερογενείς από την ΕΚΤ υποβοηθούν την πτωτική πορεία των αποδόσεων και κατά συνέπεια στο κόστος δανεισμού
Στα 1,32 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου οι αγορές κυπριακών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της επανεπένδυσης ομολόγων που είχαν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων (PSPP) από τις δευτερογενείς αγορές, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΚΤ, το απόθεμα κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα €1.318 εκατομμύρια με τις καθαρές αγορές κυπριακών ομολόγων τον Ιούλιο να ανέρχονται στα €140 εκατ έναντι €96 εκατ τον προηγούμενο μήνα.
Οι αγορές κυπριακών ομολόγων στις δευτερογενείς από την ΕΚΤ υποβοηθούν την πτωτική πορεία των αποδόσεων και κατά συνέπεια στο κόστος δανεισμού.
Πλέον, το ποσό των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο που διακρατούσε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 (€678 εκατ), όταν οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος, ευρύτερα γνωστού ως QE, τερματίστηκαν.
Μετά το τέλος του προγράμματος η ΕΚΤ αποφάσισε να επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση των ομολόγων που λήγουν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτό το καταληκτικό χρονοδιάγραμμα.
Η μέση εναπομείνασα σταθμική διάρκεια των ομολόγων αυξήθηκε στα 7,45 χρόνια από 6,96 χρόνια τον Ιούνιο.
Η συνολική αξία των κρατικών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα €2,17 τρισ., με τις καθαρές αγορές τον Ιούλιο 2019 να παρουσιάζουν μείωση 851 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS