ΟΛΠ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 για έγκριση προγράμματος ανταμοιβής προσωπικού

ΟΛΠ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 για έγκριση προγράμματος ανταμοιβής προσωπικού
Το μακροχρόνιο πρόγραμμα ανταμοιβής προσωπικού της εταιρείας θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι της ΟΛΠ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2019
Το μακροχρόνιο πρόγραμμα ανταμοιβής προσωπικού της εταιρείας θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της ΟΛΠ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (23/8/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 Πειραιάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση του Μακροχρόνιου Προγράμματος Ανταμοιβής Προσωπικού της Εταιρείας.
2. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης, λόγω της προσθήκης του Προγράμματος, της υπάρχουσας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας,σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 Πειραιάς, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS