ΕΛΤΡΑΚ: Σε περίπου 80,25% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP Ltd

ΕΛΤΡΑΚ: Σε περίπου 80,25% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP Ltd
Σε περίπου 80,25%, από περίπου 78,50% προηγουμένως, ανήλθε το ποσοστό που κατέχει στην ΕΛΤΡΑΚ η ELTRAK CP Limited
Σε περίπου 80,25%, από περίπου 78,50% προηγουμένως, ανήλθε το ποσοστό που κατέχει στην ΕΛΤΡΑΚ η ELTRAK CP Limited, η οποία έχει υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/8/2019) η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» (ο "Προτείνων") δηλώνει ότι:
(α) Στις 21.08.2019, απέκτησε συνολικά 246.596 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." (η "Εταιρεία") έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, και
(β) Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 80,25% από περίπου 78,50% που ήταν στις 20.08.2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS