Γιατί ένα τυπικό κεϋνσιανό πρόγραμμα στήριξης δεν θα βοηθήσει την οικονομία της Γερμανίας

Γιατί ένα τυπικό κεϋνσιανό πρόγραμμα στήριξης δεν θα βοηθήσει την οικονομία της Γερμανίας
Οι προκλήσεις αφορούν και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο έχει επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές της Γερμανίας
Ένα τυπικό Κεϋνσιανό πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις, δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά την οικονομία της Γερμανίας, σύμφωνα με αναλυτές.
Η ανακούφιση που θα προσφέρει θα είναι προσωρινή, καθώς τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης δεν θα είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τα σημαντικά δομικά προβλήματα, όπως η έλλειψη ψηφιοποίησης και υποδομών, ούτε θα καταφέρουν να στηρίξουν τις αναπτυξιακές προοπτικές μακροπρόθεσμα, την ώρα που η γερμανική οικονομία κινδυνεύει να διολισθήσει στην ύφεση.
Σύμφωνα με το Zero Hedge, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι πολύ υποστηρικτικές, καθώς η καμπύλη των αποδόσεων είναι επίπεδη, αλλά οι λύσεις για την επανέναρξη της αναπτυξιακής μηχανής της Ευρώπης δεν θα είναι τόσο απλές όσο στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Κι αυτό γιατί η επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας συνδέεται στενά με δομικές προκλήσεις.
Οι προκλήσεις αφορούν και το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο έχει επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές της Γερμανίας.
Πρόκειται για τα πιστωτικά προβλήματα στην Τουρκία, τους κινδύνους που συνδέονται με το Brexit και το πιο σημαντικό, την επιβράδυνση στην οικονομία της Κίνας, η οποία επηρεάζει άμεσα τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.
Μετά από ένα βραχύβιο rebound τον Ιούνιο, οι εισαγωγές στην Κίνα από τη Γερμανία εισήλθαν σε αρνητικό έδαφος τον Ιούλιο.

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS